PRP terapija

Platelet Rich Plasma (PRP) je krvna plazma koja je obogaćena krvnim pločicama-trombocitima. PRP sadrži nekoliko različitih faktora rasta i ostalih citokina koji snažno stimulišu regeneraciju i obnovu tkiva. PRP terapija ima primenu u medicinskim tretmanima koji uključuju lečenje povreda nerava, srčanog mišića, osteoartritisa, tendinitisa, ali i ima primenu i u plastičnoj-estetskoj hirurgiji.

 

red-blood-cells

 

Poslednjih godina sve više se priča o PRP terapiji u terapiji gubitka kose. Primenom PRP metode kod većine pacijenata je uočen ubrzani rast kose – duža i deblja dlaka u odnosu na netretirano područje. Plazma bogata trombocitima, bioaktivnim proteinima i stimulatorima rasta, materijama koje inače naše telo koristi u procesu samoizlečenja, utiču i na regenerisanje i obnovu tkiva kose.

 

Kako izgleda sama PRP terapija?

 

Da bi se pripremila plazma bogata trombocitima prvo je od pacijenta potrebno izvaditi manju količinu krvi. Ona se zatim stavlja u specijalnu centrifugu koja se velikom brzinom rotira te automatski proizvodi PRP – plazmu bogatu trombocitima. Čitav proces traje od 15-20 minuta pri čemu se odnos trombocita i faktora rasta u plazmi poveća od 3-10 puta. Za to vreme, potrebno je dubinski očistiti kožu pacijenta. Najčešće se nanese lokalni anestetik kako bi se izbegla eventualna neprijatnost kod pacijenta. Sledi postupak ubrizgavanja plazme u regije gde je kosa proređena pomoću tankih iglica. Kada se to završi, mikroigličnim skalp rolerom je potrebno više puta preći preko tretiranog područja ne bi li plazma prodrla u dublji sloj kože i ravnomerno se apsorbovala po celoj regiji. Na taj način se stimulišu folikuli kose da rastu, stvaraju se novi krvni sudovi odgovorni za dotok sveže krvi tj. kiseonika i hranjivih materija potrebnih za zdrav rast i razvoj kose.

 

Sama PRP terapija traje oko sat do dva, uključujući pripremu i vreme oporavka. Većina ljudi se vraća direktno na posao nakon što su završili sa terapijom. Obuhvata tri tretmana – prvi-osnovni tretman, drugi nakon mesec dana i treći nakon tri meseca. Deluje do godinu dana, nema zabeleženih neželjenih efekata i može se kombinovati sa bilo kojom drugom terapijom za rast kose.

Idealni kandidati za ovu terapiju su muškarci i žene u početnoj, ranoj fazi proređenja kose, pacijenti sa tankom dlakom i oni koji difuzno gube kosu. Pacijenti u kasnijoj fazi gubitka kose nisu kandidati za ovu proceduru jer je većina folikula već odumrlo i na njih PRP terapija ne može imati nikakvog stimulativnog efekta.

 

PRP i transplantacija kose

 

PRP terapija se može kombinovati sa transplantacijom kose i ima važno mesto uz ovu proceduru jer su trombociti neophodni u zarastanju rana. Pošto nakon transplantacije kose ostaje na davajućoj regiji mnoštvo kružnih ranica, dok na primajućoj postoje mikrorezovi u koje su ubačeni graftovi, trombociti se nalaze u mikrokoagulumima oko ranica i oslobađaju različite faktore rasta koji stimulišu proces zarastanja (PDGF, TGF, EGF, FGF, IGF i drugi). Svi ovi faktori stimulišu nastanak novih krvnih sudova (angiogenezu) i nastanak novog kolagena. Bela krvna zrnca, koji su inače odbrambene ćelije našeg organizma, takodje bivaju stimulisane i eliminišu bakterije u ovoj regiji. Sve to utiče na brže zarastanje i oporavak i primajuće i davajuće regije, kao i bolju stimulaciju rasta transplantirane kose. Ukoliko je moguće, poželjno je uvek kombinovati Neograft FUE tehniku transplantacije kose sa PRP terapijom.

 

 

Rezultat nakon dve primenjene PRP terapije