PRP terapija

Platelet Rich Plasma (PRP) je krvna plazma koja je obogaćena krvnim pločicama-trombocitima. PRP sadrži nekoliko različitih faktora rasta i ostalih citokina koji snažno stimulišu regeneraciju i obnovu tkiva. PRP terapija ima primenu u medicinskim tretmanima koji uključuju lečenje povreda nerava, srčanog mišića, osteoartritisa, tendinitisa, ali i ima primenu i u plastičnoj – estetskoj hirurgiji.

Poslednjih godina sve više se priča o PRP terapiji u terapiji gubitka kose. Primenom PRP metode kod većine pacijenata je uočen ubrzani rast kose – duža i deblja dlaka u odnosu na netretirano područje.

Plazma bogata trombocitima, bioaktivnim proteinima i stimulatorima rasta, materijama koje inače naše telo koristi u procesu samoizlečenja, utiču i na regenerisanje i obnovu tkiva kose.

Kako izgleda sama PRP terapija?

Da bi se pripremila plazma bogata trombocitima prvo je od pacijenta potrebno izvaditi manju količinu krvi. Ona se zatim stavlja u specijalnu centrifugu koja se velikom brzinom rotira te automatski proizvodi PRP – plazmu bogatu trombocitima.

Čitav proces traje od 15-20 minuta pri čemu se odnos trombocita i faktora rasta u plazmi poveća od 3-10 puta. Za to vreme, potrebno je dubinski očistiti kožu pacijenta. Najčešće se nanese lokalni anestetik kako bi se izbegla eventualna neprijatnost kod pacijenta. Sledi postupak ubrizgavanja plazme u regije gde je kosa proređena pomoću tankih iglica.

Rezultat nakon dve primenjene PRP terapije

Kada se to završi, mikroigličnim skalp rolerom je potrebno više puta preći preko tretiranog područja ne bi li plazma prodrla u dublji sloj kože i ravnomerno se apsorbovala po celoj regiji. Na taj način se stimulišu folikuli kose da rastu, stvaraju se novi krvni sudovi odgovorni za dotok sveže krvi tj. kiseonika i hranjivih materija potrebnih za zdrav rast i razvoj kose.

Sama PRP terapija traje oko sat do dva, uključujući pripremu i vreme oporavka. Većina ljudi se vraća direktno na posao nakon što su završili sa terapijom. Obuhvata tri tretmana – prvi-osnovni tretman, drugi nakon mesec dana i treći nakon tri meseca. Deluje do godinu dana, nema zabeleženih neželjenih efekata i može se kombinovati sa bilo kojom drugom terapijom za rast kose.

Idealni kandidati za ovu terapiju su muškarci i žene u početnoj, ranoj fazi proređenja kose, pacijenti sa tankom dlakom i oni koji difuzno gube kosu. Pacijenti u kasnijoj fazi gubitka kose nisu kandidati za ovu proceduru jer je većina folikula već odumrlo i na njih PRP terapija ne može imati nikakvog stimulativnog efekta.

PRP i transplantacija kose

PRP terapija se može kombinovati sa transplantacijom kose i ima važno mesto uz ovu proceduru jer su trombociti neophodni u zarastanju rana.

Pošto nakon transplantacije kose ostaje na davajućoj regiji mnoštvo kružnih ranica, dok na primajućoj postoje mikrorezovi u koje su ubačeni graftovi, trombociti se nalaze u mikrokoagulumima oko ranica i oslobađaju različite faktore rasta koji stimulišu proces zarastanja (PDGF, TGF, EGF, FGF, IGF i drugi).

Svi ovi faktori stimulišu nastanak novih krvnih sudova (angiogenezu) i nastanak novog kolagena.

Bela krvna zrnca, koji su inače odbrambene ćelije našeg organizma, takođe bivaju stimulisane i eliminišu bakterije u ovoj regiji. Sve to utiče na brže zarastanje i oporavak i primajuće i davajuće regije, kao i bolju stimulaciju rasta transplantirane kose. Ukoliko je moguće, poželjno je uvek kombinovati Neograft FUE tehniku transplantacije kose sa PRP terapijom.