Ponavljanje transplantacije kose

Dr. Gorana Kuka prikazuje kako izgleda davajuca regija nakon nekoliko transplantacija kose