Lični blog

1.NAČELO “PRIMUM NON NOCERE” ILI PRIMARNO NE NAŠKODITI Nikad ne biram tretman ili hiruršku intervenciju koja na bilo …

Ove godine sam proslavila deset godina od kako se bavim transplantacijom kose. Pocelo je slučajno, ako slučajnost postoji …