Komplikacije

Transplantaciju kose, kao i svaku drugu hiruršku proceduru prate odredjene komplikacije koje se mogu dogoditi. Dr. Gorana Kuka ih je sumirala i objasnila u ovim video snimku. Za vise informacija, kontaktirajte nas na [email protected]