Folikularne stem ćelije

Matične (stem) ćelije su po definiciji pluripotentne ćelije koje imaju veliku moć diferencijacije i obnavljanja kada se nađu u određenim tkivima.

Izvori multipotentnih matičnih ćelija sa regenerativnim potencijalom folikula dlake uključuju masno tkivo, koštanu srž, folikule dlake iz androgen nezavisne zone i krv iz pupčane vrpce.

Fokus u istraživanjima u lečenju alopecije su svakako folikularne matične ćelije. Naime, smatra se da se stem ćelije nalaze u delu dlake koji se naziva dermalna papila, ali i celom dužinom dlake skoro do površine kože, a naročito u blizini sebacealne žlezde (bulge). Ove ćelije pokazuju obećavajuću plastičnost u in vivo i in vitro uslovima, što ih čini potencijalnim kandidatima za ćelijski inženjering i terapije zamene ćelija.

Folikularne stem ćelije

Matične ćelije se aktiviraju tokom ciklusa rasta kose, koji se sastoji od tri faze: anagena (faza rasta), katagen (faza regresije) i telogen (faza mirovanja). Tokom anagene faze, matične ćelije folikula dlake se dele i diferenciraju u različite tipove ćelija, uključujući ćelije koje čine matriks dlake i ćelije koje formiraju spoljašnji i unutrašnji omotač folikula dlake. Dlaka se zatim pomera nagore i izlazi iz folikula, što dovodi do rasta dlake. U ciklusu rasta dlake, nekoliko signalnih puteva igraju važnu ulogu u regulisanju aktivnosti matičnih ćelija folikula dlake. Ovi regulatori kontrolišu ekspresiju gena i moduliraju signalne puteve kako bi osigurali pravilan razvoj i održavanje folikula dlake. Iz svega ovoga zaključujemo da složeni mehanizam matičnih ćelija folikula dlake osigurava da su rast i održavanje kose strogo regulisani, a poremećaji u ovom procesu mogu dovesti do gubitka kose i drugih poremećaja vezanih za kosu.

 

Šta je Regenera Activa-folikularne matične ćelije?

Regenera Activa je inovativna procedura namenjena sprečavanju gubitka kose i stimulisanju rasta nove kose. Procedura je podvrgnuta svetskim kliničkim ispitivanjima i sertifikovana je od strane US FDA i CE kao sigurna i efikasna metoda. Jedinstvena kombinacija prekursora matičnih ćelija, faktora rasta i progenitornih ćelija se ubrizgava u kožu glave kako bi se pokrenuli regenerativni procesi na ćelijskom nivou.

Folikularne stem ćelije

Da bi se izolovale matične ćelije iz kože glave, folikuli dlake na potiljku (iz androgen nezavisne zone) se uzimaju malom biopsijom (2mm) i stavljaju u specijalan uredjaj na centrifugiranje i obradu. Mikro oštrice uređaja odvajaju matične ćelije jedne od drugih bez upotrebe ikakvih hemikalija i dodatnih supstanci. Zbog toga su dobijene matične ćelije visoke čistoće i potpuno bezbedne za ubrizgavanje u kožu glave bez izazivanja neželjenih efekata.

Mehanizam delovanja terapije matičnim ćelijama folikula dlake uključuje aktivaciju i diferencijaciju matičnih ćelija u ispupčenju folikula dlake (bulge). Kada se matične ćelije unesu u kožu glave, one stimulišu postojeće matične ćelije u regiji sebacealne žlezde folikula dlake, koje se zatim dele i diferenciraju u različite tipove ćelija potrebnih za rast i održavanje kose. Matične ćelije takođe mogu da podstaknu protok krvi i dopremanje hranljivih materija do folikula dlake, što može pomoći u poboljšanju opšteg zdravlja skalpa i kose. Ovo rezultira jačim, debljim i zdravijim rastom kose. Štaviše, pokazalo se da terapija matičnim ćelijama folikula dlake ima antiinflamatorna svojstva, koja mogu pomoći u smanjenju upale na koži glave i promovisati zdravo okruženje za rast kose.

 

Ko je kandidat za Activa Regenera – tretman matičnih ćelija folikula dlake?

Folikularne stem ćelije

Takodje, procedura se moze raditi pred transplataciju kose kao idealna podloga za graftove, kao i nakon procedure kako bi se dodatno stimulisao rast dlake.

Sa druge strane, za ovakvu proceduru nisu kandidati:

• Muškarci sa problemom gubitka kose u četvrtoj fazi (Hamiltonova skala).
• Žene sa problemom gubitka kose u trećoj fazi (Ludvigova skala).
• Žene u trudnoći i koje doje.
• Ljudi sa hemofilijom, visokim krvnim pritiskom i antikogulantnoj terapiji (Aspirin).

 

Kako izgleda procedura?

Regenera Activa je procedura u tri koraka, koja obično traje oko 60 minuta. Ne zahteva period oporavka niti posebnu pripremu pred intervenciju, tako da vec isti dan se mozete vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Lekar primenjuje lokalnu anesteziju oko potiljka u predelu androgen nezavisne zone i uz pomoć posebnog nozica (micropunch) za uzimanje biopsije, uzima tri uzorka kože prečnika 2,5 mm. Zatim se uzorci prikupljeni od pacijenta podvrgavaju mehaničkoj obradi i filtriranju u specijalizovanom uređaju . Na ovaj način se iz uzorkovanog tkiva izoluju progenitorne ćelije, matične ćelije i faktori rasta koji imaju regenerativne sposobnosti. Ovako pripremljena suspenzija se tehnikom mezoterapije ubrizgava u kožu glave u predelu folikula dlake (do dubine od oko 4-5 mm) kako bi se pokrenuli procesi reparacije – stimulišemo procese formiranja krvnih sudova u koži i regeneracija folikula dlake.

Folikularne stem ćelije

 

Kakve efekte možete očekivati nakon tretmana?

Efekte koje mozete očekivati od ovakve procedure jesu:

  • Povećana gustina kose, deblja, gušća kosa;
  • Poboljšan kvalitet kose;
  • Smanjeno opadanje kose.

 

Minimalni neželjeni efekti

Ovo je minimalno invazivna procedura sa malo neželjenih efekata. Mehanizam je zasnovan na upotrebi autolognih mikrograftova, što znači da se sopstveno tkivo pacijenta koristi za stimulaciju rasta kose. Ovo smanjuje rizik od alergijskih reakcija, čineći proceduru bezbednom i efikasnom za većinu pacijenata.

Bezbolna procedura

Sve što pacijenti mogu osetiti jeste manja nelagoda tokom postupka davanje lokalne anestezije. Nakon toga je ceo postupak bezbolan.

Dugotrajni rezultati

Efekti Regenera Activa mogu trajati do 18 meseci ili više, što ga čini dugotrajnim rešenjem za gubitak kose.

Važno je napomenuti da pojedinačni rezultati mogu varirati, a nekim pacijentima može biti potrebno više različitih tretmana da bi postigli željene rezultate. Takođe je važno da razgovarate o svim nedoumicama ili pitanjima koje imate, sa kvalifikovanim doktorom pre nego što se podvrgnete ovakvoj proceduri.

Da li je potrebno uraditi nekoliko sesija?

Za postizanje rezultata dovoljna je jedna procedura, ali se ona može po potrebi ponavljati. Pacijent primećuje prirodan i progresivan ponovni rast dlaka na tretiranom području, a 3 do 6 meseci nakon tretmana, rezultati su konačni. Regenera Activa tretman za gubitak kose je dugotrajan način borbe protiv efekata androgene alopecije. Međutim, ovaj tretman ne dozvoljava da evolucioni proces trajno nestane. Zbog toga se preporučuje održavanje sesije svakih 12 do 18 meseci.

 

Šta treba znati pre odluke o terapiji folikularnih stem ćelija protiv opadanja kose?

Folikularne stem ćelije

 

  • Upoznajte lekara koji će obavljati vašu intervenciju. Ne zaboravite da ona obuhvata uzimanje tkiva micropunch nozicem za biopsiju i da je bitno da je vas lekar komforan sa ovom procedurom.
  • Vaš lekar mora poznavati dobro fiziologiju i patologiju rasta i opadanja kose kako bi objektivno mogao da proceni šta možete da očekujete od ove procedure.
  • Informišite se koju opremu (medicinski uređaj) vaš lekar koristi. Aparati kojim se izdvajaju regenerativne-matične ćelije se razlikuju, a apsolutno lider u toj oblasti je sistem Regenera Activa.
  • Napravite razliku i učinak između tretmana PRP terapije – terapija krvnom plazmom, mezoterapije kose i Regenera procedurom. Nacin aplikovanja jeste isti ali ne i ucinak kao i sam proces.
  • Porazgovarajte sa vasim lekarom da li je to procedura koja ispunjava vasa ocekivanja ili je potrebno ukljuciti i druge vidove terapije uz to.

 

Koje su prednosti?

Tretman matičnih ćelija folikula dlake nudi mnogo prednosti. Neke prednosti koje možete imati od izbora ove metode su :

Minimalno invazivna metoda i bez perioda oporavka. Možete se vratiti istog dana na posao nakon što ste uradili ovaj tretman.
Tretmana koji traje oko 60 minuta koji ne zahteva posebnu pripremu.
Proces je testiran kao bezbedan i efikasan od strane FDA (Amerika) i CE (Evropa).
Brzi rezultati koje možete videti već nakon 2-3 meseca od procedure. Rezultat koji traje od 1 do 2 godine nakon jednog tretmana.
Može se raditi zajedno uz korišćenje drugih vidova terapije, što ne primorava pacijenta da prekida sa korišćenjem svoje već postojeće terapije.

Danas se ovaj tretman – injektovanje folikularnih stem ćelija smatra jednim od najnaprednijih i najsavremenijih tretmana za gubitak kose.

 

Dr. Gorana Kuka Epstein je veoma aktivna na instragramu i dnevno objavljuje postove sa zanimljivim i edukativnim sadržajem. Možete je zapratiti klikom na @dr.gorana kako bi bili u toku sa svim novim informacijama.