Individual Follicular Trim (IFT)

Transplantacija kose bez šišanja
No-shave FUE – Unshaven FUE

FUE (Follicular Unit Extraction) je tehnika transplantacije kose kojom se dlaka ma davajućoj zoni izvlači pojedinačno, a potom implantira u primajuću zonu gde je kosa proredjena ili nedostaje. Proces se obavlja uz pomoć specifičnog, mikrohirurškog aparata koji prilazi svakoj dlaci, pravi mali, kružni rez oko svake folikularne jedinice (grafta, transplantata) od oko 2-3 mm kako bi ona mogla da se oslobodi od okolne kože.

Vrlo je važno da se pristupi dlaci pod odgvorajućim uglom kako se ne bi oštetio koren dlake, ali i ostale važne anatomske structure (centri rasta, lojna žlezda, mišić). Da bi uspeli uspešno da uradimo ekstrakciju, dlaka na davajućoj regiji je potrebno da bude ošišana na 2- 3 mm dužine. To često podrazumeva da se čitava davajuća regija (zadnji deo glave kao i sa strane) ošišaju vrlo kratko.

Neretko je slučaj da pacijenti moraju da imaju potpuno drugačiju frizuru par nedelja, dok kosa ne poraste. Ženama je naročito teško da se odluče za transplantaciju kose, baš upravo iz ovog razloga. Zato se nametnula potreba da se pacijentima ponudi FUE transplantacija kose bez kompletnog šišanja davajuće regije, tehnika koja se zove Individual Follicular Trim (IFT).

Pripremljena davajuća regija za FUE proceduru

FUE procedura neprestano napreduje od svog nastanka pre nešto više od desetak godina. Usavršava se kako sa tehnološkog aspekta i poboljšanja aparata kojim se obavlja procedura, tako i sa medicinskog te se sve više prilagodjava potrebama pacijenta.

Jedna od njih je želja pacijenata da ne moraju da šišaju davajuću regiju uoči same transplantacije kose. To je rezultiralo razvojem nove FUE tehnike nazvanom Individual Follicular Trim (IFT) koja omogućava da se FUE obavi sa postojećom dužinom kose. Autor ove tehnike je Dr. James Harris, jedan od pionira i vodećih stručnjaka u FUE transplantaciji kose u svetu.

Kako bi se obavila FUE procedura, moguće je takodje ošišati manju zonu na 2-3 mm dužine koja se može pokriti okolnom kosom. To je moguće kod manjih transplantacija kose (do 1000 graftova) i ako je okolna kosa dovoljno duga da prekrije kratko podšišanu zonu (minimum dužine 4-5 cm).

Pogotovo se preporučuje ako pacijent ima veoma gustu davajuću regiju, pa korišćenje samo ove manje zone za ekstrakciju graftova ne dovodi do vidnog proredjenja. Medjutim ako davajuća regija nije optimalne gustine (manje od 60 FU/cm2), ova tehnika se ne preporučuje jer može dovesti do vidnog proredjenja kose na zadnjem delu glave (tzv. izgled zebre). Takodje treba biti oprezan pri planiranju broja graftova na maloj površini kako ne bi došlo do njihovog preteranog uzimanja (over-harvesting) i oštećenja cele zone, usporenog zarastanja i stvaranja ožiljne površine.

IFT (Individual Follicular Trim) transplantacija kose nam omogućava da sa jedne velike površine obavimo FUE proceduru tako što se svaka folikularna jedinica (graft, transplantat) pojedinačno skraćuje na 2-3 mm dužine kako bi se FUE aparatom mogla ekstrahovati (izvaditi).

Pogledajte kako izgleda davajuća regija nakon IFT metode prilikom koje je dobijeno 1100 transplantata

Na ovaj način okolna kosa ostaje na svojoj prirodnoj dužini, a ne utiče na graftove koji će se koristiti pri transplantaciji. Takodje, graftovi dobijeni na ovaj način odličnog su kvaliteta i ni po čemu se ne razlikuju od graftova koji bi se dobili ukoliko je cela davajuća regija ošišana na kratko. IFT procedura traje vremenski duže jer je potrebno dodatno vreme kako bi se kosa podšišala na odgovarajuću dužinu uz odabiranje folikularnih jedinica poželjnih za transplantaciju kose.

Naročito je važno ravnomerno raspodeliti kosu koja će biti ekstrahovana i ona koja neće kako bi se davajuća regija ujednačeno iskoristila.  Zato se nekad preporučuje da pacijent koji odabere IFT proceduru, dodje na kliniku dan pre procedure kako bi se obavilo trimovanje kose, a sama transplantacija kose se onda obavlja sutradan. Tehnika može omogućiti transplantaciju kose i do 1500 graftova.

Generalno se ne preporučuje kod pacijenata koji su imali prethodnu FUE proceduru, ukoliko postoji ožiljavanje obično izazvano korišćenjem velikih punch noževa na FUE aparatu (preko 1mm). IFT procedura je narocito primenljiva u transplantaciji kose kod žena i prilikom transplantacije obrva. S obzirom da je tehnički zahtevnija, podrazumeva veću koordinaciju čitavog tima, kao i precizno planiranje, ova intervencija zahteva iskustvo lekara koji će obaviti intervenciju.

Svakako obezbedjuje transplantate jednakog kvaliteta kao i klasična FUE procedura, ali i odredjeni komfor samom pacijentu koji ne mora da menja svoju frizuru, a nakon transplantacije kose neće biti nikakvih tragova same intervencije.