Ostale procedure

Ima nekoliko procedura koje su veoma specifične i delikatne za rad. Verovatno najzahtevnija je kada treba da se koriguje transplantacija koja je već jednom urađena. Neprirodan izgled prednje linije kose, zatim tzv. fenomen lutke-pojava da iz jedne tačke raste nekoliko transplantata, kao I ekstrahovati transplantate sa regije gde je već to učinjeno možda su najzahtevniji elementi transplantacije kose.

Hirurško pomeranje prednje linije kose je izuzetno efektivna operacija i ne zahteva uzimanje dlaka sa jedne regije i njihovo prebacivanje na drugu. Po korišćenju dlaka sa drugih delova lica ili tela i njihovom transplantiranju smo svakako specifični i jedinstveni.

Sve češće smo deo i transeksualne hirurgije, kada je neophodno upotpuniti segment sa kosom ili dlakama na licu ili telu kod pacijenata koji menjaju pol. Ožiljci na kosmatim delovima se uspešno mogu korigovati transplantacijom kose.

Dr. Gorana Kuka Epstein je veoma aktivna na instragramu i dnevno objavljuje postove sa zanimljivim i edukativnim sadržajem. Možete je zapratiti klikom na @dr.gorana kako bi bili u toku sa svim novim informacijama.