Ostale procedure

Ima nekoliko procedura koje su veoma specifične i delikatne za rad. Verovatno najzahtevnija je kada treba da se koriguje transplantacija koja je već jednom urađena. Neprirodan izgled prednje linije kose, zatim tzv. fenomen lutke-pojava da iz jedne tačke raste nekoliko transplantata, kao I ekstrahovati transplantate sa regije gde je već to učinjeno možda su najzahtevniji elementi transplantacije kose.

Hirurško pomeranje prednje linije kose je izuzetno efektivna operacija i ne zahteva uzimanje dlaka sa jedne regije i njihovo prebacivanje na drugu. Po korišćenju dlaka sa drugih delova lica ili tela i njihovom transplantiranju smo svakako specifični i jedinstveni.

Sve češće smo deo i transeksualne hirurgije, kada je neophodno upotpuniti segment sa kosom ili dlakama na licu ili telu kod pacijenata koji menjaju pol. Ožiljci na kosmatim delovima se uspešno mogu korigovati transplantacijom kose.