NeoGraft aparat

neograft1

FUE tehnika transplantacije kose podrazumeva individualnu ekstrakciju (izvlačenje) graftova pomoću mikrohirurškog instrumenta koji pravi male, kružne rezove oko svakog grafta 1-2 mm u dubinu, tek onoliko koliko je potrebno da cela folikularna jedinica može da se izvuče intaktna sa svojim korenom. Ove folikularne jedinice mogu sadržavati jednu, dve, tri ili više dlaka što je individualno kod svakog pacijenta. Najbolji rezultati se postižu kada se jednom izvadjena intaktna folikularna jedinica takva I usadjuje odnosno bez daljeg deljenja istih na manje jer statistički je preživljavanje ovih graftova manje. Prilikom odredjenih intervencija kao što je transplantacija obrva neophodno je ponekad podeliti ove velike graftove koje sadrže tri ili četiri dlake na one koje sadrže jednu ili dve kako bi izgled obrva bio što prirodniji. Zato ova procedura zahteva dodatnu veštinu hirurga kako se graftovi ne bi dodatno oštetili.

 

Osnove FUE tehnike su postavljene još 2002.godine od strane dva američka doktora – dr Roberta Bernsteina I dr Williama Rassmana koji su u svom radu objavili osnovnu ideju ove vrste transplantacije kose. Od tada tehnika se razvijala, a ponajviše su se razvijali instrumenti kojima bi se vršila ekstrakcija graftova. Tako je prvi instrument koji je korišćen bio tzv.manuelni punch, a neki lekari ga I dalje koriste. Ovaj instrument koji izgleda kao olovka za pisanje, hirurg mora manuelno (ručno) da okreće oko svakog grafta kako bi omogućio njegovu ekstrakciju. Uspešan, ali sigurno ne toliko efikasan način jer bi period ekstrakcije trajalo po nekoliko sati. Takodje, hirurzi bi vremenom razvili različite tegobe u šaci zbog dugotrajnih, repetitivnih pokreta. Najzad, trauma davajuće regije je veća, a samim ti I usporeno je zarastanje, bolniji postoperativni tok I generalno nelagodnost pacijenta veća.

Kako bi se postupak ubrzao, sa manuelnog se vremenom prešlo na automatizovani uredjaj pa ih sada na tržištu ima nekoliko, kako evropskom, tako I američkom. Umesto ručnog okretanja mikrohirurškog noža, aparat to vrši automatizovano, te je posao lekara znatno olakšan I ubrzan. Ekstrakcija graftova je vrlo jednostavna, trauma tkiva I transplantata minimalna, a procedura mnogo komfornija za pacijenta. Francuska kompanija Medicamat je otišla korak dalje te je 2008.godine izbacila na tržište aparat za FUE transplantaciju kose pod nazivom Omnigraft, na američkom tržištu poznat kao NeoGraft. Aparat za nijansu ubrzava čitav process ekstrakcije jer automatski izvlači graftove po njihovom oslobadjanju od okolne kože po principu vakuuma. Graftovi se skupljaju u jedan kanister, odakle je važno da se redovno prazne kako ne bi došlo do njihovog isušivanja. Ostatak intervencije je gotovo isti kao kod svake druge FUE tehnike. Najveća prednost aparata se sastoji boljoj efikasnosti (istovremeno izvlačenje transplantata) I manjem broju asistenata neophodnim za ovu intervenciju.

 

neograft3Pored NeoGraft aparata, noviji aparat koji se pre neku godinu našao na tržištu zove se Artas I predstavlja prvi pokušaj da robot vrši intervenciju umesto hirurga. Za sada, samo nekoliko doktora u svetu koristi ovaj aparat I nema dovoljno medicinskih studija koje bi pokazale njegov rad. Korak dalje otišao je dr Carlos Wesley koji radi na uredjaju pod nazivom Piloscope koji će omogućiti endoskopsku ekstrakciju graftova.

 

Kao I svaka druga oblast medicine, tako I transplantacija kose kao tehnika dobija tehnološku podršku. Najbolji aparat za odredjenu intervenciju je upravo onaj sa kojim se hirurg oseća najkomfornije.