ABRHS akreditacija

American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) je Američki Odbor za transplantaciju kose, jedina medjunarodna institucija koja se bavi medicinskom i pravnom regulativom u ovoj oblasti medicine. Osnovan je 1995. godine sa idejom da lekari koji se bave transplantacijom kose budu posebno sertifikovani/akreditovani od strane ovog odbora.

Kako se broj lekara koji se bave transplantacijom kose povećavao, tako se nametala potreba da se ustanovi odredjena regulativa o sprovodjenju ove hirurške procedure. Upravo to je uloga ovog odbora, koji je od 2000.godine internacionalnog karaktera te je reglativa uspostavljena širom sveta.

Kako bi jedan lekar postao sertifikovan od strane Američkog Odbora, potrebno je da ima višegodišnje iskustvo u transplantaciji kose koje će potvrditi prijavom za ispit. Lekara koji želi da postane novi clan ABHRS-a, moraju da pismeno preporuče dva postojeća člana odbora.

Prijava zatim podrazumeva da lekar podnese listu od 150 različitih transplantacionih procedura obavljenih u prethodne tri godine, a koje Odbor ispitati da li su obavljene po najvišim medicinskim, hirurškim i etičkim standardima. Po ispitivanju iskustva i znanja lekara na ovaj način, odobrava se izlazak na ispit. On se održava jednom godišnje i sastoji se iz dva dela-pismenog i usmenog.

Na pismenom se ispituje teorijsko znanje kandidata, dok se usmeni deo polaže pred tri različite komisije sastavljene od po tri člana. Na usmenom delu ispita, proverava se praktično znanje i individualni pristup pacijentima uz neophodno medicinsko znanje vezano za sve transplantacione procedure. Ispit traje ukupno 8 sati.

Dr Gorana Kuka Epstein je od oktobra 2017. član ABHRS-a položivši ovaj zahtevan ispit. Na ovaj način, dobijena akreditacija potvrdjuje kvalitet rada naše klinike i dodatnu bezbednost pacijenata. Kao diplomac ABHRS-a naše su dužnosti sledeće:

 1. Promovisanje transplantacije kose na etičan način kako bi je šira javnost što bolje razumela.
 2. Saradnja sa drugim lekarima kako bi se unapredila nega pacijenata
 3. Zadržavanje privatnosti pacijenata i sigurnost medicinske dokumentacije
 4. Neprihvatanje bilo kakve kompenzacije koje može uticati na brigu o mom pacijentu
 5. Obezbedjivanje nege pacijenta nepristrasno, bez obzira na rasu, pol, nacionalnu pripadnost ili invaliditet
 6. Upotreba pravnih i etičkih mera u obezbedjivanju nege mojih pacijenata i obaveza da se ukaže na lekare sa nedostatkom morala i kompetentnosti ili koji se bave raznim vidovima prevare
 7. Održavanje najvišeg standarda ličnog integriteta
 8. Poštovanje najviših etičkih standarda u aktivnostima promovisanja I marketinga uključujući i pravilnik ABHRS-a da se lekar izjasni da je Diplomac ABHRS-a, ni na koji drugi način
 9. Odanost pravilima koje ABHRS propisuje
 10. Promovisati najviši nivo medicinske etike u obezbedjivanju kompetentne medicinske usluge sa empatijom i poštovanjem ljudskog dostojanstva
 11. Težnja ka izvrsnosti u svim aspektima medicinske prakse
 12. Nastavljanje učenja i usavršavanja, primena najnovijih metoda, relevantne informacije učiniti dostupnim pacijentima, kolegama, zatražiti pomoć drugih lekara ako je to u interesu mog pacijenta.

Američki Odbor za transplantaciju kose je medjunarodno telo koje standardizuje ovu hiruršku proceduru i postavlja odredjena medicinska i etička pravila kojih lekari koji obavljaju proceduru moraju da se pridržavaju.  Ovo je prvi put da je lekar iz Srbije diplomac ABHRS-a.

 

Dr. Gorana Kuka Epstein je veoma aktivna na instragramu i dnevno objavljuje postove sa zanimljivim i edukativnim sadržajem. Možete je zapratiti klikom na @dr.gorana kako bi bili u toku sa svim novim informacijama.