Dr Nemanja Gajdobranski

Doktor medicine

Specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Doktorant na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Član lekarskog tima Hair Center Serbia

Dr Nemanja Gajdobranski rođen je u Novom Sadu. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu. Diplomirao je februara 2015. godine sa prosečnom ocenom 8,82.

Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije upisao je 2017. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo sticao je na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Klinickog Centra Vojvodine u Novom Sadu od 2015. do 2017. godine , a od 2017. godine u Opštoj bolnici Atlas u Beogradu, odeljenje estetske hirurgije – Atlas Estetic.

Uspesno je završio FoundHair trening program savladavsi tehnike transplantacije kose. Član je naseg lekarskog tima i obavlja preglede i konsultacije sa pacijentima, a aktivno se bavi lečenjem opadanja kose primenjujući dostupne terapije (medikamentozne terapije, mezoterapiju, kortikosteroidna terapiju, PRP itd.). U radu je profesionalan i neposredan i pacijenti imaju puno poverenje u njega. Aktivno se usavršava kako iz oblasti estetske hirurgije, tako i iz oblasti koja se bavi uzrocima i načinima lečenja opadanja kose. Učestvovao je na više kongresa, kurseva i radionica.

Student je II godine doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer klinička istraživanja. Govori engleski (C1 nivo) i španski (B1 nivo) jezik. Fudbalski sudija je prve kategorije i nalazi se na listi sudija Prve lige Srbije, a 2015. godine izabran je za najperspektivnijeg fudbalskog sudiju Srbije. Oženjen je suprugom Vladanom, imaju sina Matiju.