FUE tehnika

FUE tehnika transplantacija kose predstavlja najnoviji metod za ekstrakciju graftova prilikom transplantacije kose. FUE je engleska skraćenica za Follicular Unit Extraction što znači ekstrakcija folikularne jedinice.

Drugi način da se dobiju graftovi (transplantati) naziva se FUT (Follicular Unit Transplantation) ili strip tehnika, prilikom koje se skalpelom jedan deo kože (strip) iseče sa davajuće regije u celini, a potom se graftovi naknadno, mikroskopski disektuju.

Kod FUE tehnike, graft se dakle odmah izdvaja sa davajuće regije i spreman je za implantaciju. Velika prednost FUE tehnike je što je izbegnut ožiljak na davajućoj regiji, koji je često činio očiglednim da je neko uradio transplantaciju kose. Ova tehnika je postala veoma popularna u poslednjih desetak godina jer omogućava pacijentima da ošišaju kosu vrlo kratko nakon intervencije, a bez vidljivih tragova (ožiljaka).

Tehnika

FUE tehnikom zapravo ekstrahujemo folikularnu jedinicu. Možda je neko usvojeno mišljenje da dlake rastu individualno, ali to je zapravo pogrešno. One rastu kao folikularne jedinice koje mogu sadržati jednu ili više dlaka, mali mišić, sebacealnu i ekrinu žlezdu, krvne sudove i zaštitno masno tkivo.

Upravo ova celina-folikularna jedinica se ekstrahuje FUE tehnikom. Sam proces ekstrakcije se danas vrši automatizovano, dok je manuelni (ručni) način gotovo prevazidjen metod. Postoji nekoliko aparata za FUE tehniku na tržištu.

fuetehnika16

Dr Gorana Kuka obavlja intervenciju sa Majom, asistentkinjom koja vrši pažljivu selekciju graftova

Kako bi se izvadila folikularna jedinica (graft, transplantat), najvažnija je stručnost hirurga koji obavlja ekstrakciju. Kružnim, mikrohirurškim nožem prečnika koji varira od 0.7 do 1 mm prilazi se svakoj individualnoj folikularnoj jedinici (graftu, transplantatu) pod odgovarajućim uglom, zatim se pravi incizija na koži odredjene dubine kako bi se jedinica u celini oslobodila od okolne kože. Potom se graft izvlači sa davajuće regije i stavlja u rastvor u kome se čuva do implantacije.

Veoma je su važni sledeći elementi ekstrakcije:

 • veličina mikrohirurškog (punch) noža kojim se vrši ekstrakcija. Ona se odredjuje na osnovu veličine folikula, tipa kože, vrste graftova koje želimo da dobijemo. Punch nož ne bi smeo da bude suviše veliki, jer onda ostaje mnogo vidljiviji tragovi intervencije, a ni suviše mali jer će doći do oštećenja samog transplantata.
 • smer ekstrakcije. Važno je da se graftovi uzimaju pod odredjenim uglom kako ne bi došlo do transekcije (presecanja) grafta. Presečen graft je neupotrebljiv za uspešnu transplantaciju kose.
 • dubina ekstrakcije. Jednako je važna da bi se dobio transplantat u celini.

fuetehnika11

Ovi elementi intervencije, ukoliko su pravilno uskladjeni, u mnogome će uticati na dobru regeneraciju davajuće regije, brži oporavak, kao i na dobijanje boljih transplantata, a time i na uspeh transplantacije kose. Kako bi se učinila ekstrakcija, davajuća regija (zadnji deo glave) treba biti podšišana na 2 mm dužine.

Dr Gorana Kuka pokazuje kako izgleda davajuća regija devet meseci nakon FUE procedure. Nema vidljivih tragova intervencije

Takodje, postoji mogućnost da se obavi procedura i bez šišanja. Pošto su graftovi izvadjeni, davajuća regija spontano zarasta, dakle nisu potrebni nikakvi šavovi, ni zavoji, već se na nju stavlja samo antibiotska mast.

U danima nakon transplantacije, davajuća regija zarasta, u početku je vidljivo blago crvenilo, diskretan otok, retko koji pacijent navodi bol jer je u pitanju minimalno invazivna procedura. Okolna dlaka nastavlja da raste, i već kroz nekoliko dana, nema vidljivih tragova intervencija te se pacijenti mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima u roku od 5 do 7 dana.

fuetehnika12

Izgled davajuće regije nakon FUE transplantacije kose

Po završenoj ekstrakciji graftova, počinje se sa implantacijom (usadjivanjem) graftova. Prethodno se obeleži regija za implantaciju (zalisci, prednja linija kose, teme, sredni deo kose, zulufi) u dogovoru sa pacijentom.

Zatim hirurg pravi male incizije pod odgovarajućim uglom i dubini, po pravilnom rasporedu kako bi se postigao prirodan rezultat i adekvatna gustina. Sledi implantacija graftova-hirurg zajedno sa timom asistenata, pažljivo svaki transplantat ubacuje u prethodno napravljene rupice.

Ovaj postupak nekad traje po nekoliko sati i veoma je važan segment intervencije. Po završenoj intervenciji, na transplantate se ne stavlja nikakav zavoj, a pacijent dobija instrukcije za period posle transplantacije kose.

Davajuća regija može biti i zona sa strane odakle se nekad može ekstrahovati FUE tehnikom oko 800 graftova. Ovako zona izgleda nakon samo sedam dana od intervencije.

Koliko je FUE transplantacija kose uspešna procedura?

FUE transplantacija kose je izuzetno uspešna procedura koja daje potpuno prirodan rezultat. Uz pravilno planiranje, može se u jednom danu transplantirati i do 2000 graftova, a uz pravilnu tehniku, procenat preživljavanja graftova je od 90 do 100%.

Veoma je važno da se procedura obavi vešto kako bi i uspešnost intervencije bila zadovoljavajuća. Sa pacijentom je obavezno napraviti plan intervencije, dobro razumeti njegove želje i objasniti koje je moguće ispuniti, a koje možda ne.

Pacijent mora biti informisan o toku intervencije, cilju intervencije, kao i o eventualnim ograničenjima same procedure npr.ukoliko ne postoji dovoljno velika davajuća regija da obezbedi dovoljan broj transplantata za intervenciju ili ako su folikuli (dlake) na davajućoj regiji isuviše tanke, to možda neće dati dovoljan volumen na primajućoj regiji.

Transplantacija kose se obavlja u lokalnoj anesteziji i prilikom intervencije nema nikakvih bolova, a bolovi nakon intervencije su minimalni, ako ih uopšte bude bilo. Kako bi rezultat bio što bolji, važno je da se prate uputstva koje lekar daje svakom pacijentu, kao i koriste posebne preparate u danima nakon intervencije.

Ko je kandidat za ovu proceduru?

Najbolju evaluaciju da li ste dobar kandidat za intervenciju transplantacije kose FUE tehnikom napraviće lekar. Važno je oceniti koliko davajuća regija može da obezbedi graftova i kog kvaliteta oni mogu biti, jer te će to odrediti konačan rezultat.

Ne sme se vršiti ekstrakcija graftova van tzv.”sigurne zone” odn. sa regija koje imaju dlaku koja nije trajna i pod dejstvom hormona može vremenom da se izgubi.

fuetehnika13

Sigurna zona za FUE transplantaciju

Kandidati za FUE tehniku su oni pacijenti koji žele da šišaju kosu kratko nakon intervencije, jer sa dužinom kose od oko 2-3 mm, ne bi trebalo da se vide bilo kakvi tragovi intervencije. Takodje, pacijenti koji su već imali jednu ili više strip procedura, mogu se podvrgnuti FUE metodi.

Žene takodje predstavljaju odlične kandidate za ovu tehniku jer iako davajuća regija mora da se podšiša, to se lako može prekriti kosom iznad i ispod regije. Sa FUE tehnikom, mogu se uzimati graftovi i da drugih delova tela (brada, grudi, ledja, stomak i dr.), ukoliko je davajuća regija zadnjem delu glave iscrpljena prethodnim procedura.

Dr Gorana Kuka prikazuje kako izgleda davajuća regija dan nakon transplantacije obrva i kako se može sakriti okolnom kosom

Ipak, pravilo je da se uvek prvo koristi zadnji deo glave jer je dlaka na toj regiji ista regiji koju treba da popunimo. Ukoliko je potrebno popuniti veliku primajuću regiju, može se napraviti plan od nekoliko FUE transplantacija izmedju kojih bi trebalo da prodje odredjeni vremenski period.

Ovo je složen proces i zahteva iskustvo lekara u dobrom planiranju, dobroj proceni davajuće regije i oceni rezultata koji može da postigne. FUE tehnika je izvanredna metoda za transplantaciju obrva, brkova, brade ili zulufa, kao i za korekciju svih ožiljaka.

Prednosti FUE transplantacije

 • Na davajucoj regiji ne postoji vidljivi ožiljak nakon intervencije, niti bilo kakav trag uzimanja transplantata.
 • Pacijenti mogu da se podšišaju kratko nakon intervencije
 • Nema konaca na davajućoj regiji. Rupice vrlo malog prečnika spontano zarastaju (per secundam) već u prvih 24 časa.
 • Nema traume za graftove ni za okolnu davajuću regiju- metoda je manje invazivna.
 • Ne remeti se rast okolne dlake na davajucoj regiji.
 • Bezbolna za pacijenta. Sprovodi se u uslovima lokalne anestezije tako da bolova nema ni u toku procedure, ni nakon. Nema oštećenja dubokih nervnih spletova.
 • Moguce je ponoviti proceduru. Davajuca regija je obicno dovoljno gusta, vrlo brzo zarasta I obnavlja se da moze da obezbedi graftove i za iduću proceduru.
 • Dlaka se transplantira na najprirodniji nacin u formi folikularnih jedinica i ima prirodan izgled.
 • Smer, raspored i gustina “nove” kose je potpuno prirodna.
 • Veoma brz oporavak svakodnevnim aktivnostima nakon intervencije.
 • Moguća ekstrakcija dlaka sa drugih regija na licu ili telu (brada, vrat, grudi, stomak, ledja) radi transplantacije.
 • Može se koristiti kada je davajuća regija iscprljena nakon strip procedura sa mnogo ožiljaka.
 • Može se koristiti za korekciju ožiljaka od strip procedure.
 • Zahteva manji tim asistenata.

Nedostaci FUE tehnike

Ideja FUE tehnike je postavljena 2002.godine od strane dva američka lekara Dr Bernsteina i Dr Rassmana, a od tada izuzetno napreduje i neprestano se razvija. Prvobitno se metoda radila sa punch noževima prečnika 1.5 mm da bi se vremenom, kako su hirurzi usavršavali tehniku, tako su i smanjivali prečnik instrumenta.

Danas se smatra zlatnim standardom da se koristi prečnik 0.8 i 0.9 mm. Takodje, sa boljom veštinom hirurga raste i broj graftova koji se može ekstrahovati za sve kraće vreme, uz sve niži procenat transekcije. Ranije je za 500 graftova bilo potrebno oko dva sata, dok se danas za to isto vreme može ekstrahovati tri puta više graftova.

fuetehnika14

Aparati za FUE tehniku

Aparati sa kojima se vrši ekstrakcija graftova se sve više tehnološki usavršavaju. Na početku se metoda radila isključivo manuelnim (ručnim) punch nožem koji je bio izuzetno zamoran za hirurga jer je morao ručno da okreće ovaj instrument prilikom ekstrakcije svakog pojedinačnog grafta.

Ovo je bio jako dug proces koji je pravio veliku trauma i za davajuću regiju i za transplantate. Zato se prešlo na automatizovane instrumente sa mikromotorom koji obavlja rotaciju i to je neki zlatni standard za FUE tehniku danas. Aparata ovog tipa ima mnogo na tržištu, a jedan od njih je i E-FUE System čiji je idejni tvorac dr Gorana Kuka.

Tu je i Neograft, koji omogućava i automatsko vadjenje transplantata na bazi vakuuma te je i broj asistenata neophodan za intervenciju manji. Artas predstavlja prvi pokušaj da robot zameni hirurga. Na ovom robotu, inženjeri rade već nekoliko godina kako bi u potpunosti usavršili njegove funkcije.

Pyloscope je aparat koji će pokušati endoskopski da izvuče graftove i na njemu se intenzivno radi. Paralelno sa razvojem tehnologije, i hirurzi unapredjuju svoje veštine kako bi se ova tehnika što bolje izvodila. Nedostatke koje možemo da pomenemo je malo duže trajanje procedure u odnosu na strip metodu, prethodno šišanje pacijenta uoči procedure, ukupna davajuća regija je veća od strip tehnike, a naravno ova tehnika je i za nijansu skuplja jer je i hirurški zahtevnija.

Terminologija

Kako su neki termini malo nejasni, evo jednog malog podsetnika koji može pomoći onima koji se odlučuju za ovu intervenciju.

 • FUE je skraćenica termina Follicular Unit Extraction odn. ekstrakcija folikularne jedinice.
 • FUT (follicular unit transplantation), FUG (follicular unit grafting), strip-sva tri termina označavaju istu metodu prilikom koje se iseca jedan deo kože sa davajuće regije, a potom mikroskopski desektuju graftovi
 • Folikul je isto što i dlaka.
 • Folikularna jedinica označava skup jedne ili više dlaka uz mišić, sebacealnu i ekrinu žlezdu, kao i krvne sudove.
 • Graft (transplantat) je ono što zapravo transplantiramo. Kod FUE tehnike je to folikularna jedinica i ona može sadržati jednu, dve, tri pa i više dlaka. Zato npr.100 graftova mogu biti 100 dlaka, ali i 300 dlaka, u zavisnosti koliko dlaka ima po svakom graftu. Proverite sa vašim lekarom koji broj graftova, a koji broj dlaka vam transplantira jer od ovoga mnogo zavisi veličina regije koja može da se pokrije, a i gustina koja može da se postigne.
 • Davajuća regija za transplantaciju je obično zadnji deo glave. Ukoliko ova regija nije adekvatna, mogu se koristiti druge davajuće regije (brada, grudni koš, stomak, ledja itd. )
 • Primajuća regija je ona regija gde implantiramo (usadjujemo) transplantate. To može biti prednja linija kose, teme, srednji deo kose, ožiljak bilo gde na koži glave, obrve, brkovi, brada, zulufi, grudni koš itd.

Da li kod FUE tehnike ne postoji ožiljak?

FUE tehnika nije potpuno bezožiljna procedura, jer ukoliko se glava obrije mogu se videti sitne tačkice od uzimanja transplantata. Ukoliko je korišćen instrument malog prečnika (0.8 ili 0.9 mm) i nije radjena velika procedura koja je pritom i dobro isplanirana, verovatnoća da će se tragovi intervencije videti postaje veoma mala.

Čim je dlaka na davajućoj regiji malo duža (3-4 mm) ne postoji mogućnost da se uoče ni ove sutne tačkice. Mnogo zavisi od umešnosti samom hirurga kako će davajuća regija zarasti I izgledati nakon intervencije.

Kako da znam da li sam kandidat za transplantaciju kose i kada se mogu očekivati rezultati intervencije?

Nakon konsultacije sa hirurgom, on će oceniti napre kvalitet davajuće regije (gustinu, kvalitet dlake, veličinu davajuće regije), a potom odrediti koji broj graftova se može transplantirati jednom procedurom i koja regija pokriti. Lekar će vam iskreno objasniti šta možete da očekujete kao rezultat vaše procedure, kao i ako postoje neka ograničenja.

Ukoliko je potrebno planirati nekoliko transplantacije, lekar će vam predočiti na koji način to može da se postigne. Ponekad se uz transplantaciju kose preporučuje i odredjena terapija protiv opadanja kose, kako bi se poboljšao kompletni izgled kose.

Uoči intervencije, potrebno je ošišati davajuću regiju na 2 mm dužine, što se može učiniti I na klinici, dok ostatak kose nije potrebno šišati. Ukoliko je reč o manjoj intervenciji, proverite sa vašim lekarom da je moguće samo delimično ošišati ovu regiju.

Ako lekar proceni, može zatražiti neka dodatna lekarska ispitivanja uoči intervencije. Odmah nakon intervencije, moći ćete da vidite površinu koju smo pokrili ransplantaciju. Transplantirana dlaka će rasti naredne dve do tri nedelje, a potom opasti (ulazi u neaktivnu fazu rasta).

Dlaka će mirovati naredna dva do tri meseca,a nakon toga započinje trajan, konačan rast dlake. Konačan rezultat se vidi nakon 9-12 meseci od intervencije, koliko je potrebno da sva dlaka poraste.

fuetehnika15

Rezultat transplantacije kose. Za više rezultata, posetite našu galeriju

*Za konsultacije kontaktirajte nas na [email protected]

Dr Gorana Kuka ima dugogodišnje iskustvo u lečenju opadanja kose i FUE tehnici transplantacije kose. Direktor je FoundHair Training kursa za obuku lekara koji žele da nauče kako da obavljaju ovu tehniku.

Dr. Gorana Kuka Epstein je veoma aktivna na instragramu i dnevno objavljuje postove sa zanimljivim i edukativnim sadržajem. Možete je zapratiti klikom na @dr.gorana kako bi bili u toku sa svim novim informacijama.