Transplantacija kose Turska

5 27.11.2019

UPOZORENJE: BLOG JE DUGAČAK, ALI VREDAN ČITANJA

Blog nosi Turska u nazivu, samo iz razloga što je najveći problem sa transplantacijom kose u ovoj zemlji, a opisano se odnosi i na druge zemlje poput Pakistana, Indije, Malezije,  Irana, ali i Amerike, a u poslednjih nekoliko meseci i Srbije. Cilj bloga je da Vas kao potencijalnog pacijenta edukuje o načinima kako da tražite kliniku za transplantaciju kose i da Vam ukaže na odredjene neetične postupke mnogih klinika u ovim zemljama.

ISHRS ČLANSTVO

ISHRS odn. International Society for Hair Restoration Surgery ili u prevodu Svetsko udruženje za transplantaciju kose je udruženje koje postoji već skoro 30 godina i okuplja lekare širom sveta koji se bave ovom intervencijom. Ono ima svoj upravni, medicinski i etički odbor koje se bave različitim regulativama koje su neophodne da se odrede u ovoj oblasti medicine. Udruzenje ima godišnji kongres koji u proseku posećuje oko 1000 lekara svake godine, brojne radionice koje se odvijaju tokom godine i stručni časopis Forum koji objavljuje publikacije iz ove oblasti medicine.

Postati član ovog udruženja podrazumeva jedan duži proces, nekoliko preporuka od lekara koji su već članovi udruženja i prisustvo na odredjenom broju kongresa. Postati FELLOW– stariji član podrazumeva dugogodišnje, aktivno članstvo u udruženju i redovno posećivanje kongresa kao i kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Lekari koji su clanovi ISHRS-a moraju neprestano da se usavršavaju i unapredjuju svoje znanje, a takodje se obavezuju da ce pratiti hirurške i etičke smernice koje udruženje postavi. Prvi korak  u traženju klinike za transplantaciju kose je da proverite da li je lekar član ovog udruženja. Pretraga se obavlja veoma lako, klikom na ovaj link. Možete potražiti po imenu lekara ili prema državi gde lekar radi.

ISHRS FELLOW STATUS

FELLOW status je posebno članstvo pri ISHRS-u koje lekar dobija nakon nekoliko godina aktivnog članstva u udruženju. Ono podrazumeva da lekar postupa prema principima dobre medicinske prakse (Good Medical Practice), kao i da je redovno edukovan pri ovom udruženju. Dr. Gorana Kuka Epstein je jedan od samo 118 Fellow clanova udruženja, za sada jedini iz Srbije i regiona.

ABHRS ČLANSTVO

ABHRS je skraćenica za American Board of Hair Restoration Surgery odn. Američki Bord za transplantaciju kose i predstavlja jedino ispitivačko telo u svetu za lekare koji se bave transplantacijom kose. Kako ne postoji specijalizacija za transplantaciju kose već se ovom procedurom bave i plastični hirurzi, dermatolozi, lekari opšte prakse, internisti i drugi, polagati ispit pri Američkom Bordu je nesto nalik specijalističkom ispitu. Samo 200 lekara iz celog sveta su položili ovaj ispit i dobili status DIPLOMATE OF THE AMERICAN BOARD OF HAIR RESTORATION SURGERY. Diplomac ovog Borda mora da dokaže svoj trening, hirurško iskustvo, estetske sposobnosti i generalno kliničko razumevanje opadanja kose i njenog lečenja. Da bi se uopšte kvalifikovao za polaganje ovog velikog ispita, lekar mora da podnese dokumentovano veliki broj uspešno obavljenih transplantacija kose, koje Bord lekara proverava i odlučuje da li kandidat može da izadje na ispit. Ispit ima dva dela – pismeni i usmeni, koji se polaže pred nekoliko komisija sastavljenih od lekara iz čitavog sveta. Biti Diplomac ovog udruženja dodatni je dokaz od edukovanosti i etičnosti lekara. Dr. Gorana Kuka Epstein je jedini lekar iz Srbije koji je Diplomac ABHRS-a. Proverite da li je lekar za kog se interesujete član ovog udruženja na ovom linku.

AHRS ČLANSTVO

AHRS- American Hair Research Society odn. Američko udruženje za istraživanje opadanja kose je isto regulativno telo kao ISHRS, samo u oblasti lečenja opadanja kose i istraživanja opadanja kose. Ukoliko tražite lekara koji će lečiti Vaše opadanje kose, proverite da li je član ovog udruženja. Pogledajte sajt ovog prestiznog udruzenja.

Dr. Gorana Kuka Epstein je jedini lekar iz Srbije koja je član i ovog udruženja i redovni je učesnik na kongresima. Samo 5 lekara iz čitavog sveta su članovi oba udruženja, ISHRS-a I AHRS-a, a dr Gorana Kuka Epstein je jedan od njih što potvrdjuje njenu ekspertizu kako u transplantaciji kose, tako i u lečenju opadanja kose i istraživačkom radu.

KO OBAVLJA VAŠU INTERVENCIJU?

Ovo je možda najvažnije pitanje na koje treba da dobijete odgovor. Na većini klinika u Turskoj intervenciju obavljaju TEHNICARI, koji često nisu ni medicinsko osoblje dakle nisu školovani u medicinskim ustanovama, dok planiranje intervencije i dogovaranje sa pacijentom obavljaju menadzeri. Veliki broj klinika nema lekara koji obavlja intervenciju ili ako ima, on se pojavljuje pro forme. Turska ima 44 lekara koji su članovi ISHRS-a, a samo u Istanbulu trenutno ima preko 500 klinika za transplantaciju kose. Rizici da vašu intervenciju ne obavlja lekar su mnogostruki: od neestetskog rezultata do ozbiljnih komplikacija po zdravlje.

GDE SE OBAVLJA VASA INTERVENCIJA?

Iako često fotografije klinika na njihovim sajtovima izgledaju više nego primamljivo, u realnosti može da se desi da Vas iznenadi izgled klinika kada tamo dodjete. Transplantacija kose je hiruška procedura koja se mora obavljati u operacionoj sali koja je sterilisana sa sterilnim instrumentima u sterilnim uslovima. Klinika mora imati registraciju i dozvolu lokalnog Ministarstva Zdravlja za obavljanje hiruških intervencija. Obavljanje  hirurške intervencije u nesterilnim uslovima vodi ka prenošenju infekcije, zaraznih bolesti i nastanka sepse.

KOLIKO DUGO KLINIKA POSTOJI?

Interesantno je da u poslednjih 15 godina od kako je transplantacija kose popularna kao metoda, a izuzetno privlacna mnogima radi profita, postoji ova tipična šema rada sa mnogim klinikama, a to je sledeće: počnu sa radom i veoma agresivnom reklamom kako bi privukli veliki broj klijenata nudeći prevoz, smestaj, vozača i transplantaciju kose, trude se da u što kraćem vremenskom period operišu što veći broj klijenata, a onda imaju godinu dana dok klijenti ne počnu sa žalbama zbog loših rezultata i tada zatvaraju kliniku, a otvaraju novu na drugoj lokaciji i pod drugim imenom i opet ponavljaju isti ciklus od oko dve godine. Dakle, proverite koliko dugo odredjeni lekar radi i koliko dugo sama klinika postoji.

EDUKACIJA LEKARA

Kao nastavak na prvi pasus o važnosti članstva pri ISHRS-u, pogledajte gde se vaš lekar edukovao i kada. Proverite koja mu je specijalizacija, da li je hirurška ili nehirurška grana medicine. Proverite sve što je navedeno na odredjenim sajtovima klinika Mnogi navode veoma zvučne treninge koji se na kraju svedu na jednodnevnu posetu nekoj ordinaciji koja sama po sebi ne zadovoljava prethodno opisane kriterijume. Budite kriticni.

IZMISLJENI NAZIVI PROCEDURA

U želji da se bude drugačiji, mnoge klinike izmišljaju sopstvene nazive procedura. Dakle, jedini ispravni naziv za novu tehniku transplantacije kose je FUE odn. Follicular Unit Excision, u prevodu Ekscizija folikularne jedinice. Svi drugi nazivi poput ICE FUE, DHIM, FUE PLUS, Sapphire itd. su samo marketinški trik kako bi potencijalni pacijent mislio da se procedura po nečemu izdvaja. Ne dozvolite da vas zvučni termini zavedu i da pomislite da je tehnika po bilo čemu superiornija.

KOMPLIKACIJE

Ukoliko već niste pogledali naš video snimak na temu mogućih komplikacija koje nastaju tokom i nakon transplantacije kose. Sigurno postoji razlog zašto je ovo najgledaniji video na našem You Tube kanalu. Jedan razlog je i taj što niko ne pominje moguće komplikacije ili ih lekari i klinike negiraju. Svaka hirurška intervencija nosi rizik od moguće komplikacije i dati pacijentu bilo kakvu drugačiju informaciju je neetično. Neke klinike čak nude i sertifikat o garanciji uspešnosti intervencije što je posebno besmisleno.

Od najvažnijih komplikacija pomenućemo:

  • Neestetski rezultat – suviše nisko postavljena prednja linija kose, nepravilan rast transplantata, loša distribucija transplantata, asimetricčna prednja linija kose, loš smer transplantata i mnoge druge
  • Proredjenje davajuće regije– ovo jedan on najvećih problema koji može nastati i ne može se dalje korigovati. Veliki broj klinika obećava preteran broj transplantata koji prosecčna davajuća regija ne može da obezbedi (često preko 3000 graftova). Ovo mogu postići na tri načina: ili da slažu ukupan broj transplantata, ili da transplantate dalje dele (od transplantata sa dve dlake, naprave dva transplantata sa po jednom dlakom, što daje manju gustinu i manji stepen preživljavanja transplantata ili da preterano i neplanski uzimaju transplantate sa davajuće regije, a time ostavljaju vidljive ožiljke i proredjenje na istoj. Ovakav izgled davajuće regije koji se u literature opisuje kao “izgrižen moljcima” se više ne može korigovati i davajuća regija ostaje za ceo život vidno proredjena i iscrpljena.
  • Loš rast transplantata– danas se smatra da transplantati prosečno preživljajaju u procentu od 90 -95%. Ukoliko se sa njima pažljivo ne postupa i izlože se isušivanju, dolazi do njihovog trajnog oštećenja što rezultuje slabim rastom transplantata.

Takodje imate naš video na kome dr Gorana Kuka Epstein objašnjava kako možete prepoznati da je jedna transplantacija zadovoljila sve estetske i hirurške principe. Kako izgleda loše planirana intervencija kod jednog od najboljih košarkaša svih vremena pročitajte u našem blogu.

KOREKCIJA LOSE URADJENE TRANSPLANTACIJE

Ako je uopšte moguće korigovati loše uradjenu transplantaciju kose, to zahteva minimum dve procedure, a često i više. Korekcija podrazumeva da se poboljša gustina (ukoliko davajuća regija nije proredjena), zatim korekcija transplantirane regije (uklanjanje transplantata koji rastu pod nepravilnim uglom, vadjenje velikih transplantata itd) ili korekcija oblika prednje linije kose. Korekcija prethodno uradjene transplantacije zahteva specifične hirurške veštine te je potrebno naći lekara koji ce moći efikasno da koriguje losee uradjenu transplantaciju. U mnogim slučajevima, korekcija nije ni moguća.

ISTA PONUDA ZA SVE

Mnoge klinike posluju po sistemu “one size fits all” odn, predlažu isti, fiksni broj transplantata, isti oblik prednje linije kose za svakog pacijenta. Svakom pacijentu se mora pristupiti individualno, u skladu sa njegovim godinama, stepenom opadanja kose, potencijalima davajuce regije i naravno željama. Lekar koji obavlja transplantaciju kose, mora daima znanje o prirodi  i fiziologiji opadanja kose i da planira transplantaciju kose shodno mogućem daljem opadanju kose.

ŠTA JE PRIMAMLJIVO?

CENA naravno! Nedavno nam je jedan pacijent rekao da je otišao u Tursku samo jer je želeo da odsedne u luksuznom hotelu koji je bio uključen u ponudu.

U cenu su obicno uključeni :

  • avio-prevoz i prevoz do hotela
  • smeštaj u hotelu
  • transplantacija kose

Ono što nije obavezno uključeno  u ovak “paket usluge” je sam lekar- hirurg koji obavlja tu intervenciju, kao i dostupnost te klinike kasnije pacijentu kada nastanu komplikacije, čemu smo svedocili nebrojeno puta.

Turske klinike se veoma agresivno reklamiraju na svim našim forumima  I društvenim mrežama i postuju komentare kao lažni pacijenti. Ovo traje već unazad 15 godina.

SRBIJA I TRANSPLANTACIJA KOSE

Srbija je malo tržiste i postoji samo nekoliko klinika koje se usko bave transplantacijom kose, dok druge to obavljaju pored drugih estetskih intervencija. Samo tri klinike vode plastični hirurzi, od kojih su samo dva članovi ISHRS-a. Ono što postaje trend je da mnoge klinike dodaju transplantaciiju kose dijapazonu svojih usluga nipodaštavajuci važnost ove intervencije. Mnogi naši doktori odlaze na iste ove klinike u Turskoj gde dobijaju obuku od tehničara i menadzera umesto prave edukacije. Zato je alarmantno stanje da će Srbija biti samo još jedna zemlja na spisku sa početka ovog bloga. A ko će je učiniti takvom? Sami pacijenti koji u potrazi za jeftinijom operacijom odlaze u ruke needukovanim tehničarima.

ŠTA KAO POTENCIJALNI PACIJENT MOŽETE DA URADITE?

EDUKUJTE SE! Edukovan pacijent ima manje šanse da napravi grešku u izboru klinike za transplantaciju kose. U našem blogu dali smo mali vodič šta pitati lekara koji će obavljati proceduru.   Takodje, u video snimku dr Gorana Kuka Epstein je objasnila kako da obratite pažnju na kvalitet transplantata tokom intervencije. Pre odluke o transplantaciji kose upoznajte LEKARA-HIRURGA koji  će obaviti Vašu intervenciju. Proverite njegovo obrazovanje, iskustvo, upoznajte tim, uverite se koliko vremena radi sa istim timom asistenata, posetite kliniku. Nedavno nas je posetila pacijentkinja čije opadanje kose (neuspesno) leci njena zubarka! Dijagnostika opadanja kose je toliko kompleksna i detaljna i lošom dijagnozom može se izgubiti mnogo vremena u pogrešnom lečenju i naravno mnogo kose.

Ideja pisanja ovog bloga nije bila da svi treba da postanete naši pacijenti. Svako bira svog lekara prema licčnom afinitetu. Naše je bilo da vam ukažemo da ne dajete svoju glavu nekom tehničaru, nemedicinskom licu u ruke ili needukovanom lekaru. Ukoliko želite da idete u Tursku na transplantaciju kose, rado ćemo Vam dati imena lekara koje preporučujemo i iza kojih stoji stručnost, profesionalnost i etičnost. Videli smo mnogo srećnih pacijenata kojima je uspešna transplantacija zaista promenila život. Nažalost videli smo i one koji su svedočili suprotnome, dobili razočaravajući rezultat bez mogućnosti korekcije. Birajte pametno i polako. Ne dozvolite da vas primaljiva ponuda lako zavede. Ovo je procedura koju obavljate jednom, možda dva puta u životu i ako želite da korigujete svoju kosu, birajte da to bude u rukama etičnog, obrazovanog I profesionalnog hirurga.

FONDACIJSKI RAD

U okviru dr Gorana Kuka Fondacije, obezbedjujemo korektivne procedure pacijentima koji su imali loše iskustvo na nekim od klinika opisanim u ovom blogu. Korektivne procedure će se izvoditi po značajno redukovanim cenama ili besplatno, a jedini uslov je da podelite javno svoje iskustvo.

O nama: Dr Gorana Kuka Epstein je specijalista plastične hirurgije sa  dugogodišnjim radom u transplantaciji kose I lečenju opadanja kose. Fellow član je ISHRS-a, Diplomac ABHRS-a i član je ASHR-a. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Majamiju. Sertifikovani je instruktor za Transplantaciju kose i direktor FoundHair trening programa za lekare. Do sada je obučila preko 200 lekara iz celog sveta kako da obavljaju transplantaciju kose.

Postavio : Blog - Hair Center Serbia
Comments (5)
Petar SimicDecember 12Reply
SVAKA CAST! PETAR
MarioDecember 29Reply
SVAKA VAM CAST GOSPODJO DOKTORKA!
Milos2020 January 5Reply
Svaka cast doktorka
Branislav Tomašević2020 January 29Reply
Raduje me da jos ima eticnih, obrazovanih, posvecenih lekara pout Vas dr Kuka. Mladi lekari bi trebalo da se ugledaju na Vas,zap stare je mozda kasno. Ovaj članak treba da procita svaki pacijent. Nije čudo ali je velika šteta za našu zemlju sto ste je napustili. Ne samo zbog nas pacijenata kojima pomažete već na Vas trebaju nove generacije lekara da se ugledaju. U Srbiji se čast lako gubi,a Vi pokazujete svojim radom koga pratim godinama i uspjesima koje nizete da ste dosljedan i častan lekar. Nije čudo sto Vas je svet ukrao ... svako dobro Vam želim i pišite na ovakve teme češće. Informacija je zlata Vrednije. Budite dobro. Branislav (uskoro moja glava ide u Vaše ruke)
Ratko2020 February 23Reply
Zeleo bih da Vas upoznam lično i čestitam na ovome sto ste napisali. Očito Vas doktorka vodi moral i lekarska etika. Srećno Vam bilo a uspešni već jeste jer pričate i radite pravu stvar.

Leave a Comment