Pitanja koja su važna da pitate lekara koga ste odabrali za svoju transplantaciju kose

23.09.2016

Nakon razmišljanja i tokom odlučivanja da li uraditi transplantaciju kose, mnogi pacijenti kontakiraju nekoliko klinika kako bi im odluka o lekaru bila lakša. Mnoge klinike su dostupne putem Skype konsultacije ili putem mejla za svu neophodnu komunikaciju, da odgovore na sva vaša pitanja kao i da naprave neku okvirnu evaluaciju kose i predlog intervencije. Svakako je najbolje da se lično upoznate sa lekarom koji će obaviti intervenciju. To je onaj prvi utisak koji stičete o nekome kome u ovom slučaju treba da ukažete svoje poverenje. Predložili smo nekoliko pitanja koje bi bilo važno da pitate svog lekara tokom konsultacije. Odgovori na ova pitanja će vas možda usmeriti ka pravom izboru lekara.

  1. Koje kvalifikacije ima lekar koji obavlja intervenciju?

Lekari koji se bave transplantacijom kose dolaze iz različitih oblasti medicine. Najviše svakako ima plasticnih hirurga i dermatologa, ali neretko se sreću i lekari opšte prakse, internisti, ORL, opšti hirurzi i drugi. Raspitajte se koju specijalizaciju vaš lekar ima kao i kako se obučavao da bi naučio da obavlja transplantaciju kose. Proverite da li je član Medjunarodnog udruženja lekara koji se bave transplantacijom kose (ISHRS) jer jedino ono priznaje lekare koji su u potpunosti kvalifikovani za ovu intervenciju, a prošli su sveobuhvatnu obuku kod lekara iz ovog udruženja. Pitajte koliko puta godišnje se lekar edukuje na temu transplantacije kose jer medicina gotovo svakodnevno napreduje, pa je važno da bude upoznat sa najnovijim vestima iz ove oblasti.

  1. Koliko transplantacija kose je vaš lekar do sada obavio?

Izuzetno je važno da nadjete posvećenog lekara sa iskustvom kako biste znali kome ćete ukazali svoje poverenje. Sa većim brojem intervencija, razvija se iskustvo, brzina i umešnost lekara i tima, ali se i uči kako nekad reagovati ukoliko se pojavi komplikacija. Lekar koji je uradio preko 1000 intervencija može se smatrati pouzdanim, ukoliko odgovorno pristupa svom poslu i pacijentu.

  1. transplantacijakose_blog_002Kako izgleda klinika na kojoj će se obavljati intervencija?

Prilikom konsultacije, pogledajte kako izgleda klinika na kojoj se obavlja transplantacija kose, a možete zamoliti da vidite I kako izgleda operaciona sala gde ćete boraviti. Proverite da li klinika ima sobe za pacijente ukoliko se odlučite da prenoćite nakon intervencije, što nije obavezno. Upoznajte se i sa ostalim osobljem klinike. Važno je da se osećate dobro u kontaktu sa svima na klinici.

  1. Da li se lekar pored transplantacije kose obavlja i druge tretmane protiv opadanja kose?

Danas su dostupni mnogi tretmani opadanja kose i važno je znati da li vaš lekar može da ih predloži ili obavi. To će pokazati u mnogome nivo njegovog znanja o drugim opcijama tretiranja opadanja kose. Nisu svi kandidati za transplantaciju kose, a neka stanja se zaista uspešno mogu lečiti terapijom. Proverite da li postoji takva opcija.

  1. Da li sam kandidat za proceduru?

Ovo je sigurno najvažnije pitanje koje možete postaviti svom lekaru. On bi trebalo da oceni koje su mogućnosti intervecnije i kakav rezultat bi mogli da očekujete. Trebalo bi da Vam objasni koliko graftova se može obezbediti sa davajuće regije, kao i koje zone se mogu pokriti transplantatima. Važno je da Vam predoči ukoliko postoji mogućnost ponavljanja transplantacija. Naravno, važno je da Vam ukaže mogućnosti nekih terapija, ukoliko smatra da mogu imati efekta.

  1. Postoje li rizici i komplikacije od transplantacije kose?

Svaka hirurška intervencije, pa i transplantacija kose, nosi rizik od komplikacije. Važno je da budete o njima informisani uoči intervencije kako biste imali uvid u eventualne neželjene ishode. Vaš lekar bi trebalo da Vas uveri da će biti tu za Vas čak i ako dodje do ovih komplikacija i da će svojim znanjem moći da Vam pomogne.

  1. transplantacijakose_blog_003Da li transplantacija kose boli?

Svaki pacijent se interesuje za nivo bola koji može da očeukuje tokom i nakon intervencije. Transplantacija kose se po pravilu obavlja pod lokalnom anestezijom. Ponekad se, na lični zahtev pacijenta, može obaviti i pod sedacijom. Nakon transplantacije, blagi bol ili utrnost se može očekivati prve noći. Vaš lekar bi trebalo da vas uputi koje lekove protiv bolova možete da koristite, ukoliko bude potrebno.

  1. Da li imate galeriju rezultata koje bih mogao/la da pogledam?

Kod svake estetske ili rekonstruktivne procedure, prave se fotografije “pre i posle” procedure koje najbolje svedoče o postignutim rezultatima. Svaki lekar bi trebalo da ima svoju arhivu rezultata i oni su obično prikazani i dostupni na web stranici klinike. Veoma je važno da pogledate ovu galeriju jer ćete na taj način saznati o iskustvu svom lekara, koje intervencije obavlja, kao i kakve rezultate može da postigne. U galeriji često možete naći i sličan izgled kose kao Vaš, pa to može biti smernica ka tome šta možete da očekujete od transplantacije kose.

Postavio : Blog - Hair Center Serbia

Leave a Comment