Pacijent broj 3 – Mini transplantacija kose

Pojašnjenje procedure

Kod ovog pacijenta je biopsijom dijagnostikovana oziljna alopecija I on je dve godine pre transplantacije kose bio na terapiji kako bi se zaustavio dalji proces oziljavanja. Potom smo uradili manju “test” procedure da vidimo koliko ce transplantata porasti uprkos oziljnoj alopeciji. Rezultat je prevazisao nasa ocekivanja, ali ovaj pacijent mora stalno da bude kontrolisan kako ne bi doslo do reaktivacije oziljne alopecije, sto moze uticati nepovoljno I na transplantate.

Galerija