Dr Zlata Popović

Doktor medicine

Specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Doktorant na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Član lekarskog tima Hair Center Serbia

Dr Zlata Popović (rodjena Čkonjović) rodjena je u Banjoj Luci gde je zavrsila osnovnu i srednju Medicinsku školu. Po diplomiranju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, upisala je specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Zaposlena je na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine pri Univerzitetskom Kliničkom centru Republike Srpske.

 

Transplantacijom kose (FUE tehnikom), te manje invazivnim metodama lečenja različitih oblika alopecija i njihovom dijagnostikom počela je da se bavi 2015. godine pod mentorstvom dr Gorane Kuka. Završila je Found Hair trening program savladavsi tehnike transplantacije kose i lečenja opadanja kose. Uspešno obavlja intervencije FUE transplantacije kose, brade, obrva i korekcije oziljaka. Obavlja konsultacije sa pacijentima, a odličan je dijagnostičar uzroka opadanja kose kod žena. Primenjuje najsavremenije metode u lečenju opadanja kose (PRP, mezoterapija, kortikosteroidna terapija, medikamentozna terapije idr.)

 

Pored transplantacije kose, dr Zlata Popović pokazuje interesovanje i za naučno istraživački rad i student je Doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu od 2014. godine, smer Klinicka istrazivanja.

 

Nekoliko puta je bila predavač na domaćim i medjunarodnjim kongresima na temu transplantacije kose. Pohadjala je brojne workshopove iz oblasti plastično rekonstruktivne hirugije i transplantacije kose.

 

Član je Komore doktora medicine Republike Srpske, Udruženja plastičnih hirurga Republike Srpske. 

 

Tokom svog profesionalnog rada pored transplantacije kose, ima veliko interesovanje i za druge oblasti plastično rekonstruktivne i estetske hirugije, naročito lica, te rekonstrukcije dojke i hirurgije šake.

 

Većinu svog slobodnog vremena posvećuje edukaciji i konstantnom usavršavanju. Udata je i majka dvoje dece.  

 

 

 

 

Dr Zlata Popović izvodi PRP terapiju

 

 

 

 

Dr Zlata Popović obavlja transplantaciju brade