Najnovija istrazivanja

Pronaći lek koji će usporiti ili zaustaviti opadanje kose će sigurno napraviti revoluciju u medicine i mnoge ljude učiniti veoma srećnim. Za sada, još uvek takvog leka nema, ali istraživanja se pomeraju u nekoliko pravaca.

Ono što se sa velikim uzbuđenjem očekuje je kloniranje kose i nekih pomaka u tom smeru ima. Na Kolumbija univerzitetu, uspešno je 2014. klonirana dlaka miša. Međutim, još ne postoje tačni odgovori kako se ta klonirana dlaka ponaša, koliki joj je vek trajanja i da li ima nekih štetnih dejstava.

Istraživanja novih lekova takođe napreduju, tako da imamo lekove poput Latisse-a za stimulaciju rasta trepavica, čiji efekat za kosu se još uvek ispituje, zatim dutasterid, kao novija forma finasterida, a ispituju se efekti jačih oblika Minoksidila (od 7% I 15%). Lek koji se pokazao efikasan u terapiji reumatoidnog artritisa, slučajno je ispoljio svoj pozitivan efekat kod pacijenata sa alopecijom areatom i alopecijom totalis, tako da se pojavila nada i za ove pacijente.

Istraživanja stem ćelija se razvija i nekoliko studija su trenutno aktivne širom sveta. Ideja da se indukuje rast dlake koja inače sadrži stem ćelije “dodatkom” sopstvenih stem ćelija uzetih iz masnog tkiva, se već pokazala uspešnom I u našoj praksi. Kako je identifikovan gen koji dovodi do opadnaja kose, pretpostavlja se da genetski inženjering može dovesti do izmene ovog gena.

Stalno unapređivanje aparata kojim se obavlja transplantacija kose je znatno unapredila samu tehniku transplantacije kose. Do pre samo nekoliko godina,  transplantati su se dobijali isključivo manuelnom ekstrakcijom, što je danas već napušten metod. Zahvaljujući automatizaciji, ovaj postupak se obavlja mnogo brže I efikasnije.

Postoji ideja o tome da “robot” može obavljati intervenciju i zameniti lekara u toj ulozi. Iako na tržištu već postoji takav aparat (ARTAS), pokazalo se da ima i određene nedostatke kao i da zahteva neka unapređenja.

Dosta toga se istražuje u ovom polju medicine i nadamo se da će u godinama pred nama biti dosta promena u načinu lečenja opadanja kose.

Dr. Gorana Kuka Epstein je veoma aktivna na instragramu i dnevno objavljuje postove sa zanimljivim i edukativnim sadržajem. Možete je zapratiti klikom na @dr.gorana kako bi bili u toku sa svim novim informacijama.