Stem ćelije

Pojava i razvoj regenerativne medicine kod koje možemo koristiti sopstveno tkivo i ćelije u lečenju nekog oboljenja su se dugo iščekivali. Ovaj princip lečenja predstavlja zaista veliku inovaciju u medicini. Danas gotovo da nema oblasti medicine u kojoj matične ćelije nisu našle primenu-kod zarastanja rana, hroničnih degenerativnih obolenja, degenerativnih obolenja nerava, sportskih povreda, dijabetesa, autoimunih obolenja, kardiovaskularnih bolesti, bolesti krvi, zatim opekotina, u lečenju ožiljaka, kod rejuvenacije i mnogih drugih. Postoje tri tipa matičnih ćelija-embrionalne, fetalne koje se dobijaju iz pupčane vrpce na rodjenju i adultne koje se nalaze u masnom tkivu. Pored masnog (adipoznog) tkiva kao izvora matičnih ćelija odakle ih je relativno lako izolovati, drugi izvori ovih pluripotentnih ćelija se nalaze još i u kostnoj srži i krvi. Ideja regenerativne medicine je da se upravo iskoriste ove adultne matične ćelije i da se istraže sve oblasti medicine gde bi one mogle naći primenu.

 

stem

Stem ćelije su veoma aktuelna tema u svetskoj štampi

 

Šta su matične ćelije?

 

Matične ćelije, po definiciji su pluripotentne ćelije koje imaju veliku moć diferencijacije i obnavljanja kada se nadju u odredjenim tkivima. Pre oko deset godina, došlo se do revolucionarnog otkrića u medicini da se ove ćelije nalaze u sopstvenom masnom tkivu, a odatle se na različite načine mogu izolovati. To je otvorilo mogućnost lekarima da počnu sa ispitivanjem njihovih mogućnosti. Danas se koriste širom sveta u nekoliko stotina različitih medicinskih indikacija. Svaka od ovih indikacija morala je proći precizno definisanu kliničku studiju kako bi se utvrdila sa sigurnošću najvažnija stvar, a to je da su terapije ovim ćelijama bezbedne i da imaju efekta.

 

stem-cell-0

 

Kako izolujemo matične ćelije?

 

Masno tkivo predstavlja izvor ovih ćelija koji je plastičnim hirurzima veoma lako dostupno za uzimanje i dalju upotrebu. Procesom liposukcije, od pacijenta se uzme mala količina adipoznog tkiva (masti). Proces može da se odvije u lokalnoj anesteziji ili u kombinaciji lokalne anestezije i analgosedacije i traje oko tridesetak minuta. Nakon procedure, pacijenti se istog dana mogu vratiti svakodnevnim i sportskim aktivnostima. Nakon uzimanja masti, ona se dalje procesuira jednim specijalnim uredjajem koji se naziva Celution i predstavlja za sada najsuperiorniji uredjaj u izolaciji stem ćelija ako se uzmu u obzir dva najvažnija kriterijuma vezanih za same matične ćelije – broj ćelija i njihova vijabilnost. Nakon oko dva sata dobija se uzorak regenerativnih ćelija u kome se nalaze i matične (stem) ćelije.

 

st1a

 

Matične ćelije i lečenje opadanja kose

 

Folikuli dlake takodje sadrže stem ćelije i pretpostavlja se da će dalja istraživanja voditi ka lečenju opadanja kose kroz aktivaciju ovih stem ćelija. Naime, smatra se da se stem ćelije nalaze u delu dlake koji se naziva dermalna papila, ali i celom dužinom dlake skoro do površine kože, a naročito u blizini sebacealne žlezde (bulge). Ovo saznanje je dovelo do daljeg ispitivanja kako bi se učinila aktivacija postojećih stem ćelija folikula. Stoga je ideja daljeg ispitivanja upravo da se otkrije sta je to što bi eventualno moglo da probudi ove “uspavane” folikule. Pored toga, smatra se da se kod dlake koja polako opada (tipično kod androgenetske alopecije) istanjuje upravo i ovaj sloj stem ćelija. Tim istraživača sa Univerziteta u Tokiju su 2012. godine napravili revolucionaran korak u istraživanju stem potencijala folikula-uspeli su da na laboratorijskom mišu stimulišu rast nove dlake. Zato se smatra da dlaka nije izumrla, već da je samo u mirnoj fazi i da joj je potrebna stimulacija za ponovni rast. Takodje, ono što se zna je da osobe koje gube kosu gube i sloj potkožnog masnog tkiva u toj zoni, te je poželjno i obnavljanje ove regije masnim tkivom (fat transfer). Fat transferom dolazi do angiogeneze odnosno stvaranja novih krvnih sudova što izuzetno povoljno utiče na obnovu folikula.

 

Izolovane regenerativne ćelije iz masnog tkiva, ubrizgavaju se u regije gde je kosa proredjena ili nedostaje. Prethodno je poželjno uraditi fat transfer. S obzirom da se koriste autologne (sopstvene) ćelije nema rizika od neželjenih efekata-alergijskih reakcija ili odbacivanja ćelija, kao ni nastanka infekcije ili iritacije. Tretman se obavlja samo jednom.

 

stem-2a

 

Procedura ima 3 koraka:
 

 • Liposukcija-uzimanje masnog tkiva
 • Enzimska izolacija ćelija
 • Ubrizgavanje ćelija u regije zahvaćene opadanjem kose

 

Kosa se može oprati već idućeg dana, a odmah sledi i povratak svakodnevnim aktivnostima. Rezultati počinju da se primećuju sledećim redosledom:
 

 • nakon mesec dana : usporeno opadanje kose),
 • nakon dva meseca : bolji izgled kose
 • nakon tri meseca : dlaka postaje deblja, a nova kosa počinje polako da raste.

 

Očekivani efekti terapije su sledeći:
 

 • stimulacija rasta zdrave kose;
 • stimulacija rasta slabih i ostarelih folikula;
 • zaustavljanje i prevencija procesa opadanja kose;
 • smanjenje inflamacije na regiji gde kosa opada;
 • povećanje cirkulacije ka folikulima dlake;
 • poboljšanje kvaliteta tanke I oštećene dlake;
 • -novi rast kose.

 

Studija u Americi o stem ćelijama u lečenju alopecije (opadanja kose)-Kerastem

 

Amerika je na neki način i kolevka regenerativne medicine i širom zemlje se sprovode različite kliničke studije kako bi se utvrdili efekti ove terapije kod različitih obolenja. Jedna od njih je studija u lečenju opadanja kose. Od decembra 2015. se sprovodi u četiri odabrana centra – Los Andjeles, Njujork, Nju Džerzi i Majami. Studija će pratiti 75 pacijenata koji će biti podeljeni u četiri grupe i dobijati četiri različita tretmana matičnim ćelijama, a jedna grupa pacijenata će biti kontrolna, placebo grupa. Ova klinička studija odobrena od FDA (Američke agencije za hranu i lekove), pratiće pažljivo efekte ovih terapija – stepen rasta nove kose, promena debljine dlake, promena gustine kose, vreme pojave prvih rezultata i dr. Studija je sponzorisana od strane jedne američke kompanije koja ima dugu istoriju u regenerativnoj medicini te se koristi najsavremenija oprema za proceduru – atraumatske kanile Tulip za liposukciju, Puregraft za manipulaciju masnim tkivom, Celution za izolaciju regenerativnih ćelija, kao i savremeni brojač ćelija. Dr Gorana Kuka predstavlja jednog od ukupno pet lekara koji sprovode ovu studiju u Americi, kao direktor odeljenja za istraživanja jedne klinike u Majamiju.

 

stem-23

Dr Gorana Kuka je deo istraživačkog tima koji sprovodi studiju o stem ćelijama u Majamiju;

 

Terapija matičnim ćelijama je sada dostupna i u Srbiji. Ista medicinska oprema koja se koristi u Americi postoji i u Beogradu gde se obavljaju tretmani ćelijama. Dr Gorana Kuka je uvek na izvoru informacija i novina u lečenju opadanja kose. Tako je i terapija ćelijama za lečenje opadanja kose po američkom protokolu sada dostupna i našim pacijentima.

 

Šta treba znati pre odluke o terapiji stem ćelijama protiv opadanja kose?

 

 • Upoznajte lekara koji će obavljati Vašu intervenciju. Ne zaboravite da ona obuhvata liposukciju te je poželjno da to bude specijalsta plastične hirurgije koji će moći da postigne estetski rezultat liposukcije.
 • Vaš lekar mora poznavati dobro fiziologiju i patologiju rasta i opadanja kose kako bi objektivno mogao da proceni šta možete da očekujete od terapije.
 • Informišite se koju opremu (medicinske aparate) Vaš lekar koristi. Aparati kojim se izdvajaju regenerativne-matične ćelije se razlikuju, a apsolutno superioran sistem se naziva Celution.
 • Napravite razliku izmedju sledećih tretmana:
  1. PRP terapija-terapija plazmom
  2. Purified Fat Transfer (PFT)-terapija masnim tkivom
  3. Enriched Purified Fat Transfer sa PRP (EPFT)- terapija masnim tkivom obogaćeno faktorima rasta
  4. Stem Cell Therapy-terapija izolovanim matičnim ćelijama, najčešće u kombinaciji sa sopstvenim masnim tkivom.

 

Svaka od ovih terapija ima svoje karakteristike i važno je razumete razlike medju njima.

 

 • Kako bi bili kandidat za terapiju matičnim ćelijama morate imati malo potkožnog masnog tkiva u višku (stomak, struk, bokovi) koje ćemo iskoristiti za izolovanje regenerativnih ćelija.
 • Pre odluke o tretmanu matičnim ćelijama, važno je utvrditi uzrok opadanja kose. Matične ćelije se za sada koriste kod androgenetske alopecije, imaju potencijalnu ulogu kod alopecije areata, dok terapija masnim tkivom (Purified Fat Transfer) ima potencijalnu ulogu u lečenju ožiljne alopecije, a uz transplantaciju kose, u tretmanima ožiljaka.

 

Za više informacija, kontaktirajte naš tim koji će moći da Vam pruži odgovore na sva Vaša pitanja. Saznajte da li ste kandidat za ovu procedure na : [email protected]