Kerastem objavio rezultate svoje studije o matičnim ćelijama