Kerastem objavio rezultate svoje studije o matičnim ćelijama

02.01.2018

Američka kompanija Kerastem, bazirana u San Dijegu, objavila je početkom decembra rezultate do sada najveće studije o primeni matičnih ćelija u lečenju opadanja kose. Studija je radjena tokom 2015. I 2016. godine u četiri američka grada (Majami, Njujork, Los Andjeles I Highland) I obuhvatila je 71 pacijenta.

Podrazumevala je da se uključe i tretiraju pacijenti sa stadijumom opadanja kose Norwood 3 i 4 kod muškaraca i I3, I4, II1 I II2 kod žena, inače zdravi, ni na jednoj drugoj terapiji protov opadanja kose trenutno. Matične ćelije su dobijene iz sopstvenog masnog tkiva koje je obezbedjeno liposukcijom. Upotrebom aparata Celution bi se izdvojile matične ćelije, odredio njihov broj i vijabilnost, a potom zajedno sa malom količinom masnog tkiva ubrizgale u deo zahvaćen opadanjem kose. Terapija je primenjena samo jedanput, pacijenti su praćeni u nedeljama 6,12, 24 i 52 nakon terapije. Rezultati su mereni trihogramom (odredjivan novi broj dlaka i merena debljina dlake) I standardizovanom fotografijom. Postojali su dve različite doze matičnih ćelija koje su davane pacijentima, kao i grupa koja je dobila injekcije samo masnog tkiva. Studija je imala i placebo grupu pacijenata, a bila je konstantno pod nadzorom Američke agencije za hranu I lekove (FDA) kako se ne bi narusio integritet I zdravlje pacijenata.

U decembru su objavljeni rezultati nakon 24 nedelje od terapije koje pokazala da sama terapija nema neželjenih sporednih efekata. Najbolji odgovor na terapiju imali su pacijenti u ranoj fazi opadanja kose koji su primili nižu dozu matičnih ćelija.

Kerastem je objavio da je u proseku dobijeno 29 novih, terminalnih dlaka po cm2, što je 17% prosečno uvećanje. Najpozitivnije je da je čak 89% pacijenata imao pozitivan odgovor na terapiju. Druga grupa pacijenata sa najboljim odgovorom na terapiju je ona koja je dobila injekcije samo adipoznog (masnog) tkiva.

Ova studija je od izuzetnog značaja za medicinu jer prvi put pokazuje da se sopstvenim tkivom I sopstvenim ćelijama može stimulisati rast kose. Dalji istraživacki rad će ići u smeru odredjivanja približnijeg efekta i doze potrebne da optimalnu terapiju. Takodje, iščekujemo rezulate terapije nakon 52 nedelje od primene koje će kompanija Kerastem uskoro objaviti.

——————————————————–

Dr. Gorana Kuka Epstein je bila istraživač u Majamiju I prvi put je javno prezentovala rezultate ove studije u Pragu na Svetskom kongresu lekara koji se bave transplantacijom kose u oktobru 2017. Nakon toga rezultate je predstavila i u Rimu u decembru 2017. na kongresu regenerativne medicine. Terapiju primenjuje i u Beogradu gde ima svu potrebnu opremu kako bi se matične ćelije izdvojile i primenile.

Posted in Vesti by Hair Center Serbia

Leave a Comment