Finasteride- više štete nego koristi?

06.02.2016

Finasteride (Propecia, Proscar) jedina je pilula u borbi protiv opadanja kose i primenjuje se već više od 20 godina. Njegovo dejstvo je bazirano na blokadi enzima 5 alfa reduktaze čime se smanjuje efekat dihidrotestosterona na folikule dlake odn.njihovo opadanje. Lek ima zaista izvanredne efekte u prevenciji i lečenju opadanja kose, medjutim sve više se ukazuje na njegove štetne efekte, od kojih neki nisu privremeni. Kako finasterid ima sistemske efekte jer menja efekte nekoliko hormona (progesterona, kortikosterioda, estrogena, aldosterona), on često dovodi do seksualne disfunkcije, a najčešće se navode erektilna disfunkcija, smanjen broj spermatozoida i njihove pokretljivosti, ali i smanjenje penisa. Pojedine studije koje su radjene naglašavaju mogućnost da ovo postanu trajni neželjeni efekti. Takodje, istraživanja pokazuju da raste broj suicidalnih pacijenata koji koriste Finasterid, baš upravo zbog navedenih neželjenih efekata. Pored ovih efekata, navode se još i ginekomastija (uvećanje dojki), depresija, anksioznost, panični napadi, insomnija, suva koža, zujanje u ušima, mišićna atrofija. Mogućnost nastanka ovih neželjenih efekata raste sa godinama i obolenjima kao sto su dijabetes, hipertenzija, periferalna vaskularna bolest, pušenje i upotrebom nekih lekova.

Post-finasterid sindrom je novi termin u medicini, a odnosi se na simptome koji zaostaju i po prekidu korišćenja ovog leka. Kako je ovo nov termin u medicini, još uvek se ispituju njegovi elementi, a započete su brojne studije na ovu temu. Do konačnog zaključka, smatramo da se pacijentima moraju ukazati mogućnosti nastanka ovih neželjenih efekta pre početka upotrebe leka. U Americi se čak savetuje mladim pacijentima da zamrznu svoju spermu ako planiraju porodicu, a žele da koriste Finasterid. Postoji Finasterid gel koji se može topikalno nanositi, čime se mogu smanjiti sistemski efekti leka. Pored uvida u efekte koje Finasterid može načiniti, razmotrite obavezno i druge metode lečenja sa svojim lekarom.

Postavio : Blog - Hair Center Serbia

Leave a Comment