Repeating of hair transplantation procedure

Dr. Gorana Kuka prikazuje kako izgleda davajuca regija nakon nekoliko transplantacija kose