Cena transplantacije kose

31 12.01.2017

Sigurno najčešće pitanje koje se postavlja je koliko transplantacija kose košta. Želja je mnogih da imaju kosu, samo je cena ta koja obično igra veoma vaznu ulogu u izboru ordinacije ili klinike za vašu intervenciju. Kako bi bili upućeni u način kako se odredjuje cena transplantacije kose, evo nekih stvari na koje treba da obratite pažnju.

IZBOR LEKARA

Lekar je taj koji sprovodi intervenciju. Prvi korak je naći iskusnog, posvećenog lekara sa dobrom reputacijom koji se bavi isključivo transplantacijom kose ili transplantacija kose predstavlja najveći deo njegove hirurške prakse. Ovi lekari obično imaju više iskustva, više operisanih pacijenata i posvećeni su usavršavanju iz samo ove oblasti medicine. Pored toga, lekari koji

se bave isključivo ili najvećim delom transplantacijom kose imaju uigrane timove asistenata koji su obučeni za ovu delikatnu proceduru i često je obavljaju. Klinike koje obavljaju jednu proceduru mesečno nemaju obično dovoljno uigrane ruke koje će obavljati intervencije. Veoma važno je da li je lekar akreditovan od Svetskog udruženja lekara koji se bave transplantacijom kose (International Society of Hair Restoration Surgery – ISHRS).  Pored odredjenog kredibiliteta koje ovo udruženje obezbedjuje, ono takodje održava redovne edukacije, pristup najnovijim stručnim časopisima, a jednom godišnje održava se kongres koji okuplja eminentne stručnjake da prezentuju najnovija dostignuća iz ove oblasti medicine. Lekari koji su članovi udruženja su pod stalnim nadzorom udruženja kako bi se transplantacija kose obavljala po najvišim etičkim i profesionalnim standardima. Veoma je važno da pronadjete kliniku koja ima i dostupne terapije za lečenje opadanja kose jer to pokazuje da je klinika sveobuhvatna u ovoj oblasti medicine.

Pitanja za vašeg lekara:

 • Koliko intervencija ste obavili do sada?
 • Koliko intervencija obavljate nedeljno?
 • Koliko asistenata imate u svom timu?
 • Da li ste član ISHRS udruženja?

 

TRANSPLANTACIJA VS. TERAPIJA

Često se pacijenti javljaju sa željom da obave transplantaciju kose. Još češće se dešava da nisu kandidati za transplantaciju, već za neku od terapija opadanja kose koje mogu dati zadivljujuće rezultate i odložiti transplantaciju za nekoliko godina. Godine pacijenta kao i razumevanje da je opadanje kose progresivan proces koji traje tokom celog života, imaju ključnu ulogu u usmerivanju lekara ka onom što je najbolje da predloži svom pacijentu. Ukoliko lekar ne razmotri sa vama i neoperativne metode lečenja, možda nije dovoljno edukovan ili iskusan u lečenju opadanja kose. Poseban slučaj su žene koje neretko predstavljaju veoma loše kandidate za transplantaciju kose, dok sa druge strane, izbor adekvatne ili kombinacija terapija mogu dati veliki pomak u stimulisanju rasta nove kose.

TEHNIKA

FUE tehnika je postala veoma popularna tehnika transplantacije kose. Tu je takodje i strip metod koji se i dalje primenjuje, a ove dve tehnike se mogu i kombinovati (tzv.Hibrid metod). FUE tehnika je popularna nešto više od desetak godina i od tada se neprestano razvija. Postoje različiti aparati kojima se tehnika izvodi. Važno je da je lekar prešao na automatizovanu metodu, jer je manuelni metod prevazidjen. Elementi o kojima se mora voditi računa su: veličina punch noža kojim se sprovodi intervencija, kvalitet i gustina davajuće regije, broj graftova neophodan za intervenciju, “transection rate”(broj presečenih graftova), zona za davajuću regiju i mnogi drugi. Prilikom implantacije, toliko je faktora koji vode ka dobrom rezultatu:veličina incizija, ugao pod kojim se transplantati stavljaju, gustina koju lekar može da postigne, kreiranje prednje linije kose (hairline) ili centralnog dela (frontal forelock), raspored transplantata zavisno od zone u koju se transplantira. Uloga utreniranog i iskusnog tima je ključna tokom čitave transplantacije. Kako se barata sa graftovima prilikom ekstrakcije (vadjenja), prebrojavanja, čuvanja u specijalnom rastvoru i konačno implantacije je proces koji se uči godinama dok ne postane rutina.

Pitanja za vašeg lekara:

 • Koji aparat koristite za FUE tehniku?
 • Koju veličinu punch noža koristite?
 • Ko je obučio vaš tim za intervenciju?
 • Koliko dugo su članovi vašeg tima sa vama?

KO OBAVLJA INTERVENCIJU?

Intervenciju mora obavljati lekar, obično po specijalizaciji hirurg ili dermatolog. Lekar mora proći nekoliko edukacija dok je spreman da samostalno obavlja intervenciju ili biti pod mentorstvom starijeg lekara. Neretko se dešava da se čitava intervencija prepusti tehničarima, koji nemaju adekvatan nivo znanja naročito kod pravljenja incizija (rezova) na primajućoj regiji. Postoji veliki aspekt intervencije kog obavljaju asistenti, ali lekar mora da je prisutan u operacionoj sali, da vodi intervenciju i nadgleda sve delove procedure. Lekari se često odlučuju da kompletno prepuste implantaciju svojim asistentima, što se takodje smatra pogrešnim.
Pitanja za vašeg lekara:

 • Ko obavlja intervenciju?

 

 

ŠTA ODREDJUJE CENU TRANSPLANTACIJE?

Najčešće se cena transplantacija kose odredjuje na osnovu veličine procedure tj. broja graftova (transplantata) ili dlaka. U obzir se uzimaju i posebni faktori poput: sekundarna FUE procedura kada je vadjenje transplantacija otežano, a kvalitet graftova nesiguran, ako je želja pacijenta da se obavi intervencija bez šišanja, zatim ako se radi korektivna procedura (korekcija prednje linije kose) ili ako lekar smatra da će mu iz bilo kog drugog razloga procedura biti kompleksnija. Najveći broj zapadno-evropskih i američkih klinika formiraju  cenu intervencije prema ceni jednog grafta:

Zemlje Cena po graftu
Amerika i Kanada $10-12
Velika Britanija i Irska £ 8-10
Nemačka € 6-8
Francuska €7
Australija $ 6-8
Belgija €6

Zemlje koje su poznate po generalno jeftinijim operacijama ne samo transplantaciji kose, već i drugim estetskim intervencijama su Indija, Pakistan, Meksiko, Turska, Tajland i dr. Ukoliko se odlučujete da obavite intervenciju u nekim od ovih zemlja, proverite da li je klinika akreditovana od strane ISHRS-a i da li će intervenciju obavljati lekar ili grupa tehničara. Turska koja je postala veoma atraktivna i povoljna destinacija za transplantaciju kose trenutno broji više od 500 klinika koje se bave ovom intervencijom. Mnoge od njih nemaju nikakvu reputaciju, a vek trajanja im je kratak. Sa druge strane, postoje posvećeni plastični hirurzi u Istanbulu koji se predano bave ovom intervencijom od njenog nastanka.

Dakle, pri odredjivanju cene, lekar bi trebalo da vam ukaže koji broj graftova (transplantata) planira da presadi. Vodite računa da li govori o dlakama (folikulima) ili o graftovima (folikularnim jedinicama, transplantatima, implantatima).
Graft može sadržati jednu, dve, tri ili više dlaka. Na fotografiji se vide graftovi sa različitim brojem dlaka.

Ako se transplantira npr.1000 graftova to je u principu oko 2200-2400 dlaka. Transplantirati 1000 dlaka je mnogo manje graftova (oko 400). Dakle, jedan broj graftova će vam dati mnogo veći broj dlaka nego da se izražavamo u dlakama. Koliko će jedan graft sadržati dlaka zavisi ponajviše od kvaliteta davajuće regija. Nekad dominiraju graftovi od dve ili tri dlake, a nekad oni od jedne. Dakle, 1000 dlaka je mnogo manje od 1000 graftova! U svakom slučaju, da bi se pokrila neka zona, pretpostavlja se obavezno broj graftova, a ne broj dlaka. S druge strane, broj dlaka po graftu će uticati na gustinu koja se može postići. Obavezno proverite šta vam se nudi.

Takodje, tokom vase intervencije, zatražite da vidite graftove, upitajte lekara o njihovom kvalitetu. Možete i pitati na kraju intervencije koliko graftova vam je presadjeno, iako je to informacija koju je lekar obavezan da vam da.

Veoma popularni su tzv.paketi usluga:odredjeni broj graftova za fiksnu cenu. Veoma često se ni ne pominje broj transplantranih graftova. Svaki pacijent, svaki gubitak kose, svaka davajuća regija je nova priča i ne savetuje se uopštavanje bilo kog tipa. 2000 graftova nije optimum za svakog pacijenta, niti svaka davajuća regija može da obezbedi taj broj transplantata. Sa druge strane, nekome će biti potrebna druga procedura za koju godinu, a davajuće regije koje su opustošene bez razloga neće moći da obezbede transplantate da se procedura ponovi.

Mega-sesije su takodje u trendu. FUE procedure od 4000 ili 5000 ili čak 8000 graftova se neretko reklamiraju. Ukoliko se razume razlika izmedju grafta i dlake, može se shvatiti kako se pacijent može navesti na pogrešan zaključak. Davajuća regija sadrži jedan ograničen broj graftova koji se sa nje može izolovati. Postoje odredjeni zakoni zarastanja i mora se ostaviti dovoljan prostor izmedju dlaka kako bi davajuća regija zarasla i kako bi došlo do obnove odredjenog procenta folikula. Svetsko udruženje lekara koje se bavi transplantacijom kose (ISHRS) nedavno je standardizovalo FUE tehniku i ne savetuju se procedure veće od 2200-2500 graftova, sem ako se graftovi po ekstrakciji dalje ne dele. To se čini tako što se graft od npr. tri dlake dalje disektuje na manje od po dlaku i tako dobijaju tri grafta. Ovako disektovani graftovi često budu oštećeni i imaju za nijansu slabiji stepen preživaljavanja. Takodje, sa tako malim, pojedinačnim graftovima, ne može se postići željena gustina. Najveći nedostatak ovih mega sesija je trajno oštećenje davajuće regije koje može voditi ka ožiljavanju te se ova zona ne može koristiti za neku iduću proceduru. Nije retko da pacijenti nakon ovako velikih procedura, ne osećaju uopšte davajuću regiju ili budu u hroničnim bolovima. Ukoliko je potreban da se obezbedi veliki broj transplantata, najbolji predlog je Hibrid procedure – kombinacija strip (FUT) I FUE metode ili koristiti druge davajuće regije (bradu, grudi, ledja, stomak I dr.)

Pitanja za vaseg lekara:

 • Da li je cena bazirana na broju graftova (transplantata) ili dlaka (folikula)?
 • Koliko graftova smatrate da je potrebno za moju proceduru?

 

 

Primeri agresivnih “mega FUE sesija” sa trajnim proredjenjem davajuće regije

 

ŠTA JE URAČUNATO U CENU INTERVENCIJE?

Mnoge klinike obezbedjuju svojim klijentima avioprevoz, prevoz do hotela i hotelski smeštaj + odredjeni (fiksni) broj graftova (paket usluga). Važno je da od klinike dobijete neophodne preparate za negu nakon intervencije (odgovarajući šampon, losione za negu transplantata, lekove protiv otoka, antibiotik), kao i sve što vam može zatrebati u danima nakon intervencije. Neki pacijenti zahtevaju prisustvo anesteziologa i odredjeni tip dublje sedacije prilikom intervencije. Većina klinika može da obezbedi ovu uslugu uz manju doplatu. Takodje, na nekim klinikama se može prenoćiti nakon intervencije, uz negu stručnog lica. Pojedine klinike imaju popuste na odredjene dodatne terapije poput laserske terapije ili PRP terapije nakon transplantacije kose.

Transplantacija kose je kao tehnika toliko napredovala u poslednjih par godina i svi aspekti procedure se kontinuirano unapredjuju. Nije cilj više samo da se ima bilo kakva pokrivenost na zoni gde kosa nedostaje već su standardi takvi da se ne vidi razlika izmedju transplantirane i netransplantirane kose, te da niko ne može da primeti da ste uradili ovu proceduru. Takodje, nije cilj staviti što veći broj transplantata, već odredjeni broj transplantata koji davajuća regija može da obezbedi bez većeg opterećenja iskoristiti na najpametniji način. postići maksimalan rezultat u skladu sa estetskim normama koje kosa zahteva. Pre odluke o transplantaciji kose, pretražite internet koji je najveći izvor informacija dobro i temeljno. Proverite da li terapija može imate veću ulogu od tansplantacije kose u vašem slučaju. Postoji takodje mogućnost da se velike zone postepeno popunjavaju i tako podele troškovi. Razmislite koja je vrednost onoga što želite sebi da priuštite i koliko je važno postići dobar, prirodan rezultat. Jednom loše uradjena intervencija vodi ka korektivnim procedurama koje su uvek mnogo zahtevnije i samim tim skuplje. Nadamo se da je ovaj tekst bio koristan u nameri da vam ukažemo na odredjene stvari koje su važne kod transplantacije kose. Stojimo vam uvek na raspolaganju za konsultaciju u želji da vam pružimo tačne informacije o intervenciji koju odlučite da obavite.

Transplantacija kose, lekar: dr Gorana Kuka

Postavio : Blog - Hair Center Serbia
Comments (31)
AmerFebruary 16Reply
Koja je cena grafta i da li mogu ja da ogranicim operaciju na 1000 gragtova? Vise mi odgovara 2 puta po 1000 nego odjednom 2000.
haircenterDecember 29Reply
Postovani--mozete odrediti koji broj graftova zelite da se transplantira. Najveca prednost FUE metode jeste da moze da se ponavlja. Pozz
PoznanikMay 31Reply
Turci su najgori. Video sam mog poznanika kome dlake rastu pod uglom od 90 stepeni. Isto su ga slagali za broj graftova-rekli 3000, a ono ima 800 max. Teška su prevara
PoznanikMay 31Reply
Vama svaka čast na ovom tekstu, to je suština poyy
haircenterFebruary 20Reply
Hvala na komentaru. Srdacno, Hair Center Serbia
MilutinovicJuly 23Reply
OVo je najbolji blog koji sam ja procitao a istrazujem o transplantaciji kose vec sest godina.Niko vam ne kaze da li dobijate 1000 dlaka ili graftova sto je velika razlika.Mom prijatelju su na jednoj klinici rekli da je to zapravo isto... Grozno je kako neko zeli da "na brzaka" opeljesi nas "celavce".Ustedeti novac i otici na pravo mesto.SVaka cast ko je blog napisao.Puno pozdrava.Dragoslav
haircenterDecember 29Reply
Hvala Dragoslave na pohvalama i drago nam je da Vam je blog koristio. Veoma je vazno da je pacijent informisan o tome sta mu klinika nudi uoci transplantacije kose, umesto da bude razocaran nakon intervencije.
SrdjanDecember 10Reply
Postovana, da li se na osnovu fotografije nedostajuce kose moze formirati cijena, makar orijentaciono?
haircenterDecember 29Reply
Postovani Srdjane, naravno da moze da se na osnovu fotografije odredi okviran broj graftova neophodan za intervenciju a potom i cena. Postoje i odredjena pitanja koja obicno postavimo prilikom evaluacije radi dobijanja kompletnije slike. Pozdrav
DraženJanuary 5Reply
Postovana , a jesu cijene transplatacije iste i za pacijente iz Hrvatske kao i za one iz Srbije ???
haircenterFebruary 20Reply
Postovani, Cene se ne razlikuju zavisno od toga odakle je pacijent. Ona zavisi najvise od velicine procedure (broja graftova), zahtevnosti procedure i dodatnih terapija ukoliko se primenjuju tokom intervencije. S postovanjem, Hair Center Serbia
VlastaJanuary 24Reply
Postoji li mogucnost edukacije za nekoga tko nije ni kirurg ni ljekar,vec vlasuljar?
haircenterFebruary 20Reply
Postovani, trening je posvecen samo onima iz medicinske struke koji zakonski mogu da obavljaju transplantaciju kose. Pozdrav, Hair Center Serbia
filipFebruary 20Reply
Super je blog. Moze neki predlog koja je klinika profesionalna tj. u koju vredi otici?
haircenterFebruary 20Reply
Moze, evo nasa :)
ZoranFebruary 24Reply
Zanima me cena transplantacija obrva? Gornja linija obrva, jer usled hiper funkcije stitne žlezde i naslednog faktora obrve su mi se poredile a ne bih da imaju femine izgled. Hvala
haircenterOctober 27Reply
Postovani, Hvala na Vasem pitanju-najbolje je da se obratite doktorki putem mejla na info@haircenter.rs kako bi se napravila evaluacija na osnovu fotografija. Srdacno, Hair Center Tim
DanijelaFebruary 26Reply
Postovani koliko je tehnika uspesna kod zena i koliko je uocljiv nedostatak kose na davajucoj regiji?Hvala unapred
haircenterNovember 29Reply
Postovana Danijela, predlazem da procitate ovaj blog koji ce pojasniti sta se moze ocekivati od transplantacije. Za zene je osnovna dobar i ispravna dijagnoza opadanja kose, a mnoge terapije su ucinkovite. Blog: https://haircenter.rs/koja-zena-je-idealan-kandidat-za-transplantaciju-kose/
MilanMarch 20Reply
Pozz,da li se mogu videti slike preoperativnog i postoperativnog zahvata ,na svim slikama se vidi deo lica od obrva pa na gore.
haircenterNovember 29Reply
Postovani, slike su postavljene u skladu sa zahtevima za privatnoscu nasih klijenata. Rezultat se lepo vidi i samo sa uslikanom trecinom lica.
markMay 12Reply
Poštovani, niste napisali barem okvirnu cenu po graftu. Cena za 1000 grafta? Cena za 2000 grafta? lp
haircenterNovember 29Reply
Postovani, hvala na komentaru. Predlazem da nam posaljete fotografije svoje kose putem mejla info@haircenter.rs kako bi procenili koliko graftova ili dlaka je potrebno za intervenciju, a onda bi mogli da Vam damo i predlog cene. Pozdrav
NenadMay 14Reply
Kada moze da se zakaze preglad i gde se nalazite . Ako moze kontak telefon.
haircenterNovember 29Reply
Postovani, pregledi se zakazuju putem mejla info@haircenter.rs ili na broj telefona +381613488048 .
StevanJune 12Reply
Evo moj bro telefona pa ako moze informacije dogovor ok...+381612049827
DarkoJuly 28Reply
Postovani, posto sam iz Srbije dosao bih do Beograda na pregled i licno da vidim dali sam za intervenciju ili ne. Interesuje me koliko kosta pregled ,I naravno dali je potrebno ranije zakazivanje pregleda. Veliko vam hvala.
GoranOctober 12Reply
U gore postavljenoj tabeli naveli ste cene u navedenim zemljama u svetu , medjutim ne vidim cenu za Srbiju pa vas molim za jednostavan odgovor , koliko je cena jednog grafta kod vas u klinici u Beogradu i kolika cena bi bila za 1000-1200 graftova ?
haircenterNovember 29Reply
Postovani, hvala na komentaru. Predlazem da nam posaljete fotografije svoje kose putem mejla info@haircenter.rs ili na broj telefona +381613488048 kako bi procenili koliko graftova ili dlaka je potrebno za intervenciju, a onda bi mogli da Vam damo i predlog cene. Pozdrav
Goran StevanovicNovember 29Reply
Postovani,zeleo bih da izvrsim transplataciju kose FUE metodom za 3-4hiljade folikula.Interesuje me koja je cena transplatacije.
haircenterNovember 29Reply
Postovani, hvala na komentaru. Predlazem da nam posaljete fotografije svoje kose kako bi procenili koliko graftova ili dlaka je potrebno za intervenciju, a onda bi mogli da Vam damo i predlog cene. Pozdrav

Leave a Comment