Dr Gorana Kuka Epstein

14/12/2020

Šta me vodi u lečenju mojih pacijenata?

1.NAČELO “PRIMUM NON NOCERE” ILI PRIMARNO NE NAŠKODITI Nikad ne biram tretman ili hiruršku intervenciju koja na bilo koji nacin moze naškoditi mom pacijentu. U estetskoj […]
21/10/2018

Mentori u prvih deset godina moje profesionalne prakse

Ove godine sam proslavila deset godina od kako se bavim transplantacijom kose. Pocelo je slučajno, ako slučajnost postoji u vreme kada se u svetu i to […]